Leserinnlegg:

Rotvold-kiosken – Velkommen til Berg

Den nye eieren av kiosken ønsker å takke alle som har engasjert seg i saken.

Her er den gamle tromsøkiosken på plass på Berg.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Slik skulle det gå. Nå står Markus Rotvolds kiosk trygt plassert hos oss på Nordgård på Berg.

Rotvold-kiosken er for mange sterkt tilknyttet bybildet. Den har skapt bredt engasjement på grunn av sin verdi som kulturminne og som et monument over hedersmannen Markus Rotvold. Det var ingen selvfølge at den omdiskuterte kiosken skulle få en ny sjanse. I hvert fall ikke på Berg.

Tromsø kommune kunne gjort kort prosess med bygningen, det ville vært raskere og billigere. Takk til de i kommunen som valgte å høre på folket. Jeg vil si takk til Kjell Rotvold, nevø av Markus Rotvold, som har løftet kiosken fram i mediene og skapt debatt og til alle som har engasjert seg i denne.

Og takk til Fortidsminneforeningen ved Jos Kögeler, som har bistått meg i prosessen.

Arbeidet med å flytte kiosken ble utført med stor dyktighet og omtanke. Takk til Roald Madsen AS og Nordic Crane Nord AS og prosjektleder Eirik Nilssen hos WSP Norge.

Jeg kan lese i avisene at kiosken skal tas i bruk av oss unge bønder på Nordgård, Widding og Jakobsen som grønnsaksbod. Som ny stolt eier visste jeg ikke at dette var planen.

Endelig bruk av kiosken er ennå ikke bestemt. Det vi vet er at så lenge bygget tillater det skal det restaureres.

Rotvold-kiosken vil finne sin naturlige plass i gårdsdriften. Og jeg er glad for å kunne bidra til bygningsvern og bevaring av dette minnet over Markus Rotvold.