Tida er kommet for å si takk, kjære Tromsø

Årets TV-aksjon er ferdigstilt. Nå takker daglig leder i Kirkens bymisjon, Ann Karina Sogge, for givergelden.

Leder i Krikens bymisjon, er takknemlig for givergleden under årets TV-aksjon.   Foto: privat

meninger

Tida er kommet for å se oss ei uke eller to tilbake og tenke over hva som skjedde søndag 21. oktober og dagene før. Tida er kommet for å si takk, kjære Tromsø, takk kjære Troms og takk kjære Finnmark. Vi som jobber i Kirkens Bymisjon er lettet og glade over at så mange bidro og ga tid og penger til TV-aksjonen «Mindre Alene Sammen». Vi går i gang med å løfte i flokk når vi nå skal bygge fellesskap. Vi i Kirkens Bymisjon i Tromsø er ydmyke og stolte over at folk syns arbeidet vårt er fornuftig og verdt å gi til, fordi det ikke er hokuspokus vi skal i gang med, men helt vanlig positivt sosialt arbeid som skal sette flere mennesker i stand til å takle hverdagen. Folk har skjønt at vi må satse på hverandre, se hverandre, skryte av hverandre og bruke ferdigheter og posisjoner til å hjelpe folk som har det vanskelig.

Det er sant at den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad. Det er ikke et banalt ordtak, det er en befestelse av sunt gangsyn, en erfaring som er nedarvet gjennom generasjoner og tradisjon. Ordtaket er anvendt kunnskap som vi har hatt med oss siden før barneskolen og som vi er blitt påminnet fordi vi ser at vi som samfunn har gitt litt etter, vi har latt det skje at forskjeller blant oss har økt, vi har akseptert det og vi vet at det er uheldig og at det svekker oss, det norske folk. Men det er ikke sånn vi vil ha det. Derfor har vi villet gi til innsamlingsaksjonen til Kirkens Bymisjon. Slik kan jeg tenke her jeg sitter på min gule kontorstol på loftet i Bymisjonshuset og reflekterer og ser fremover. Jeg tenker også på at med pengene så kommer et stort ansvar, forventninger og prestasjonsangst.

Ansvaret handler om at vi bruker pengene på å gi medmennesker muligheter slik at merverdi oppstår fordi folk får det bedre. Forventninger handler om at det vi gjør, skal gjøres skikkelig og resonnere i folks fornuft og prestasjonsangst handler om redsel for ikke å strekke til. Organisasjonen har fått mange kroner å trille ut i byene. Hos oss i Tromsø har vi planlagt å bruke dem til å gi utenlandske kvinner som ønsker ei fremtid her, personlig vekst og mulighet for samfunnsdeltakelse. Så ønsker vi å bygge et ly for natten for folk som er bostedsløse og som ikke har rett til tak over hodet gjennom norske ordninger, for vi må forholde oss til ting slik de er, og ingen skal gå til grunne i Tromsøs gater. Samtidig skal vi selvfølgelig fortsette å gjøre det vi allerede gjør og er kjent for. Vi skal sørge for mer kjærlighet, mer medvirkning og mer demokrati.

Og så håper vi sterkt at inntektene fra TV-aksjonen «Mindre Alene Sammen» skal gjøre det mulig å etablere Kirkens Bymisjon i Vadsø og i Kirkenes, – og andre steder i Norge også. Det har vært en spennende stafett å være med på. Hvert år siden 1974 har det vært et nytt formål. I fjor var det UNICEF og utdanning for barn som er rammet i krig som sto i fokus for TV-aksjonen, i år var det oss og til neste år er det organisasjonen Care som skal samle inn penger for å gi kvinner i sårbare områder på jorda frihet. Det er bare så fint! Jeg takker for samarbeidet med TV-aksjonen, fylkesaksjonsleder Inger-Heidi Kjærvik som bar det største ansvaret og alle andre som var med på å få det til.

Så: Takk for tid og penger, tillit og muligheter. Det føles godt at vi er enige om å gjøre samfunnet vårt bedre for flere og at vi minner hverandre om at vi hører sammen, vi mennesker.

Opplevelsen har gjort oss i Kirkens Bymisjon Tromsø glade og sterke. Kom og bli med! Vi har plass til flere. Sharing is easy.