Debatt:

Elever med sterkt nedsatt funskjonsevne med utvidet studierett

Fylkesrådet i Troms vil nå utvide mulighetene for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne.

UTDANNING: Roar Sollied er fylkesråd for utdanning i Troms.  Foto: Jon Terje Eiterå

meninger

Det skal tydeliggjøres at alle ungdommer kan søke det programmet de ønsker, slik de har rett til. Følgelig blir et særskilt tilbud i søkeportalen Vigo, «Studiespesialisering, liten gruppe Hverdagslivstrening» tatt ut ettersom studiespesialisering likevel er et program til valg, og fordi det er helt unødvendig å utlyse selve organiseringen av tilbudet. Organisering og tilrettelegging av undervisning tas vare på individuelt, og hverdagslivstrening vil alle få etter behov, uansett programområde.

Dessverre har «Studiespesialisering, liten gruppe Hverdagslivstrening» utilsiktet gitt inntrykk av at elevene bare kunne søke visse skoler og dette opplæringstilbudet. En gjennomgang viste at flere enn den tiltenkte målgruppen med sterkt nedsatt funksjonsevne søkte fra grunnskolen til dette tilbudet. Dermed kunne noen elever bli møtt med for lave forventninger til læring og begrensa muligheter til å utvikle seg.

LES OGSÅ: Norge gir utdanningsstøtte til barn med nedsatt funksjonsevne

Endringen som nå gjøres er i tråd med innspill fra interesseorganisasjonen NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede (Troms fylkeslag). NFU og foresatte har med rette hevdet at «hverdagslivstrening» er et begrep som kan oppleves begrensende, selv om opplæringen i realiteten kan ha handlet om mer. Hverdagslivstrening vil fortsatt være en nødvendig del av undervisningen, men den nye strukturen åpner for at dette skal skje innenfor alle utdanningsprogrammene, til ubegrenset potensial for personlig og faglig vekst innenfor området eleven interesserer seg for og har talent for.

Når en elev med sterkt nedsatt funksjonsevne blir tatt inn på et opplæringstilbud, så skal fylkeskommunen forberede, tilrettelegge og organisere opplæringen. Den vil basere seg på PPTs sakkyndighet, programområdet eleven er tatt inn på og informasjon fra overgangsmøter med foresatt og grunnskole.

Denne endringen er fremfor alt et verdivalg. Alle skal gis like søkemuligheter om man er funksjonshemmet eller ikke. Funksjonshemmede utgjør slett ikke noe mer ensartet «gruppe» enn andre. Alle elever er individer med forskjellig behov for tilpasning av opplæring. Hovedprinsippet er at elever i mindre grad skal segregeres og i større grad integreres i ordinære klasser, så langt dette lar seg gjøre ut ifra elevens behov om tilrettelegging. Vi setter mennesket først, det kan koste mer, men fylkesrådet har samtidig økt posten spesialundervisning med 6 millioner i 2019.