Debatt:

Bompengebom av Fagforbundet

Alle bompengeopplegg i Norge er basert på lokale initiativ og lokal tilslutning, svarer Tommy Skjervold (Frp) Erik Jørgensen og Fagforbundet.

Illustrasjonsbilde fra bomringen på E18 i Bærum ved Lysaker i 2016.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

meninger

Erik J. Jørgensen, leder i Fagforbundet Tromsø kommune, skriver 24. mars at det er samferdselsministeren som «tvinger Tromsø kommune til å innføre bompenger». Det er feil.


 

Det er Tromsø kommune og Troms fylkeskommune som har vedtatt dette Jørgensen mener er en del av et «usosialt» grønt skifte. Alle bompengeopplegg i Norge er basert på lokale initiativ og lokal tilslutning.

Takster, plassering av stasjoner, rabatter med mer – dette er det politikerne i Tromsø som har vedtatt. Disse vedtakene ble gjort vinteren 2017 – det er ikke noe nytt i dette. Tromsø har for øvrig hatt en drivstoffavgift i mange år, som blir avsluttet til sommeren.


 

Inntektene fra bompengeopplegget vil kommunen og fylkeskommunen bruke til å delfinansiere prosjekt som de har vært med på å prioritere. Som kjent er bompenger fremdeles en av finansieringskildene når vi bygger vei i Norge. Det er like kjent at vi i Frp ikke vil finansiere veier på denne måten, men at vi ikke har med oss et flertall i Stortinget for dette.


Debatt:

Hvorfor Tenk Tromsø?

Grunnen til at Tromsø kommune ved undertegnende, inngikk et samarbeid med Troms Fylke og Statens vegvesen om Transportnett Tromsø, har en enkel forklaring: Vi ville ha ny Kvaløyforbindelse!

 

Vi har klart å få ned bompengebelastningen mange steder, og delen av veipengene som kommer fra bompengeinnkreving er gått klart ned med Frp i regjering. Jeg vil ikke argumentere mot at bompengene treffer folk flest på en usosial måte, men jeg vil nevne at bildet heller ikke er fullt så enkelt som Jørgensen vil ha det til.

Basert på ønsket fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune blir det nå arbeidet med en bompengeproposisjon, og denne skal etter hvert legges fram for Stortinget.


Debatt:

Bompenger i Tromsø: Lovlig eller ulovlig?

Slik som jeg ser det så skal jeg kunne kjøre fra Tromsdalen til Kvaløya på tidligere bompengefinansiert vei, skriver pensjonist Torstein Henriksen.