Hvor blir det av legene på Kraft?

For nærmere to år siden vedtok Tromsø kommune å etablere et kommunalt legesenter på Kraft ved universitet i Tromsø. Dette var et viktig og positivt vedtak som skulle sikre at studenter og andre som ikke er en del av fastlegeordningen skal få et godt tilbud.
meninger

Intensjonene, lovordene og den felles enigheten om at dette måtte på plass preget debatten og vi kommunepolitikere så fram til å skape et enda tettere samarbeid mellom Tromsø kommune, UiT – Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad. Det ble med lovordene, intensjonene, og realiteten er at de ferdige legekontorene i dag står tomme. Uten leger, utstyr, og studenter.

For unge studenter som velger å studere i Tromsø kommune, er dette et etterlengtet tilbud for mange. Gjennom å etablere et kommunalt legesenter på Kraft sikrer man at alle får mulighet til å benytte seg av fastlegetjenester og bidrar til å avlaste legevakten i Tromsø.


Håpløs løsning for Troms Kraft

Troms fylkesting skal i løpet av de neste månedene ta en endelig beslutning om hva som skal skje med fylkets eierskap i Troms Kraft.

 

Samtidig vil dette tilbudet ivareta arbeidsinnvandrere og andre tromsøværinger som måtte ønske å benytte seg av fastlegetjenester på det nye legesenteret på Kraft. Det nye legesenteret vil være et viktig helsetilbud, men også en del av studenters utdannelse og praksis.

Gjennom å bygge opp et tett samarbeid mellom UiT og Tromsø kommune, vil studenter få verdifull erfaring underveis i sitt utdanningsløp. Denne erfaringen, kompetansen og praksisen vil være av stor verdi for Tromsø kommune både nå og inn i fremtiden.

Vi vet at mange unge mennesker forlater landsdelen vår og det er derfor en av de viktigste oppgavene som politikere å legge til rette for at flest mulig ønsker å bli i landsdelen vårs.

Lovordene og intensjonene fra posisjon i Tromsø kommune er fortsatt til stede, men den politiske gjennomføringskraften er mangelvare. Tromsø Høyre har etterlyst fortgang og resultater både i kommunestyret og i mediene. Svarene er like gode som intensjonene, men det blir ingen handlingen fra dem som styrer Tromsø kommune i dag.


Ap: Hva vil dere svare klimastreikerne?

40.000 barn og ungdommer rundt om i Norge deltok i skolestreik for klimaet fredag 22. mars. Aldri før har så mange tatt til gatene for klimasaken i Norge.

 

Et enstemmig kommunestyret vedtok at dette var viktig å få på plass og et tilbud som hadde stor verdi for alle involverte. Det er derfor trist å se at legekontorene fortsatt står tomme. Uten leger, utstyr og studenter i det som er Nord-Norges viktigste studentby.