Hvor blir det av legene på Kraft?

For nærmere to år siden vedtok Tromsø kommune å etablere et kommunalt legesenter på Kraft ved universitet i Tromsø. Dette var et viktig og positivt vedtak som skulle sikre at studenter og andre som ikke er en del av fastlegeordningen skal få et godt tilbud.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Intensjonene, lovordene og den felles enigheten om at dette måtte på plass preget debatten og vi kommunepolitikere så fram til å skape et enda tettere samarbeid mellom Tromsø kommune, UiT – Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad. Det ble med lovordene, intensjonene, og realiteten er at de ferdige legekontorene i dag står tomme. Uten leger, utstyr, og studenter.

For unge studenter som velger å studere i Tromsø kommune, er dette et etterlengtet tilbud for mange. Gjennom å etablere et kommunalt legesenter på Kraft sikrer man at alle får mulighet til å benytte seg av fastlegetjenester og bidrar til å avlaste legevakten i Tromsø.


Håpløs løsning for Troms Kraft

Troms fylkesting skal i løpet av de neste månedene ta en endelig beslutning om hva som skal skje med fylkets eierskap i Troms Kraft.

 

Samtidig vil dette tilbudet ivareta arbeidsinnvandrere og andre tromsøværinger som måtte ønske å benytte seg av fastlegetjenester på det nye legesenteret på Kraft. Det nye legesenteret vil være et viktig helsetilbud, men også en del av studenters utdannelse og praksis.

Gjennom å bygge opp et tett samarbeid mellom UiT og Tromsø kommune, vil studenter få verdifull erfaring underveis i sitt utdanningsløp. Denne erfaringen, kompetansen og praksisen vil være av stor verdi for Tromsø kommune både nå og inn i fremtiden.

Vi vet at mange unge mennesker forlater landsdelen vår og det er derfor en av de viktigste oppgavene som politikere å legge til rette for at flest mulig ønsker å bli i landsdelen vårs.

Lovordene og intensjonene fra posisjon i Tromsø kommune er fortsatt til stede, men den politiske gjennomføringskraften er mangelvare. Tromsø Høyre har etterlyst fortgang og resultater både i kommunestyret og i mediene. Svarene er like gode som intensjonene, men det blir ingen handlingen fra dem som styrer Tromsø kommune i dag.


Ap: Hva vil dere svare klimastreikerne?

40.000 barn og ungdommer rundt om i Norge deltok i skolestreik for klimaet fredag 22. mars. Aldri før har så mange tatt til gatene for klimasaken i Norge.

 

Et enstemmig kommunestyret vedtok at dette var viktig å få på plass og et tilbud som hadde stor verdi for alle involverte. Det er derfor trist å se at legekontorene fortsatt står tomme. Uten leger, utstyr og studenter i det som er Nord-Norges viktigste studentby.