Debatt:

Bompenger? Fergebilletter? Hvorfor – og hva er forskjellen?

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) ønsker å løfte fram et poeng han føler alltid glemmes når bompenger diskuteres – fergekostnader – eller bompenger på fergene som han omtaler det som.

Fylkesordfører: Knut Werner Hansen (Ap), som bor på Vannøya, mener man må være for gratis ferger om man kjemper mot bompenger.   Foto: Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

meninger

Kampen for bedre veier og bedre veifinansiering har ei lang historie i landet vårt.

Bompenger har etter hvert kommet opp som delfinansiering på svært mange større prosjekter. Da blåser det fort opp til debatt.


Solberg om helårsferge fra Brensholmen: – Nå ligger ballen hos fylkeskommunen

Ombord i ferga Kvernsund på vei til Brensholmen onsdag ettermiddag, orienterte statsminister Erna Solberg om at staten ved Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er villig til å betale halvparten av utgiftene til helårsdrift av ferga mellom Kvaløya og Nord-Senja.

 

Spør man «hvermannsen» i dette steinrike landet vårt, finner du ikke mange som er for bompenger uten klare mål for bruken. Heller ikke jeg – sett med egne og egoistiske brilleglass. Det er vel ikke rart. Hvem vil være for noe uten ett klart mål?

Ser man ned til Stortinget som bevilger penger – er det historisk kun Frp som har gjort kampen mot bompenger til ei fanesak. Faktum er likevel at siden 2013 da Frp kom inn i regjering har bruken av bompenger økt vesentlig.


En fjerdedel på fergene er turister

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at gjennom sommeren har de intervjuet 5472 reisende i Troms.

 

Bompengefinansiering har – med Frp i regjering – blitt så vanlig at «hvermannsen» har organisert motstanden mot bompenger i egne partier. Rene aksjonslister har poppet opp til kommunevalg. Nå raner disse Frp for kjernevelgere.

Frps motstand er godt forankret også i Troms. Motstanden mot bompenger har gjort at fremdrifta av enkeltprosjekter har stoppet opp eller blitt sterkt forsinket. Det er en av grunnene til at Troms henger etter i realiseringen av nye, større prosjekter.

De som er mot bompenger – peker på Staten eller vrir seg unna – når de utfordres på hva alternativet til bompenger er.


Stadig trøbbel med ferga mellom Botnhamn og Brensholmen: – Folk er rasende

Mandag fikk bare halvparten av bilene som sto på vent i Botnhamn være med ferga til Brensholmen. Forrige uke var ferga innstilt fire av syv dager. – Dette er en katastrofe, sier innbygger.

 

Jeg er realist og har liten tro på at staten stiller opp og tar hele regninga for å bygge infrastruktur. Bompenger er etablert som legitimt middel for å få tiltak gjennomført.

Derfor tar jeg på meg mine mer realistiske briller, og ser at skal man få realisert større tiltak på veisektoren i Norge i dag, må det svært ofte bompenger til. I den settingen – altså det å få gjennomført noe – er jeg for bompenger.

Så blir vi fort myrsniper alle og enhver når vi skal argumentere for eget gårds – og bruksnummer. Med jamne mellomrom popper det opp voldsomme diskusjoner når bompenger foreslås som en del av en finansieringspakke. På samme måten påstås det at «det er bare vi som betaler» – altså at de andre går fri.


Valgdebatten 2019

Slik klarte politikerne seg

Tirsdag stilte alle ti ordførerkandidatene til debatt på Verdensteateret. De små partiene kom bedre ut av det enn de store.

 

Regnestykker popper opp. Epler og bananer sammenlignes uten hemninger. Det ser jo forferdelig ut – og det er sikkert ment å ha en slik effekt. Men er det riktig? Hva sammenlignes? Hva er over og hva er under brøkstreken?

I retorikkens glade ånd fremstilles regnestykker som burde vært gransket av uavhengig kilder, før tallene blir absolutte og politisk sannheter i debatten om hvem som betaler – og for hva.

Mange faktorer må tas med i det regnestykket. Jeg skal kun løfte fram et vesentlig poeng som alltid glemmes når bompenger diskuteres – fergekostnader – eller bompenger på fergene.


Hvorfor ønsker man å bidra til at bompengemotstanden blir enda større?

Etter nye kostnadsberegninger, må vi kanskje ta til takke med «spekefjøla», skriver Stig Jakobsen.

 

Svært mye av bosetting og næringsliv i landet vårt er drevet av det som skjer på kysten. For alle som bor der og alle som ferdes på kysten i næringsmessig eller privat sammenheng, er fergene en del av veinettet.

Jeg er selv øyboer fra Vannøya i Nord-Troms. Jeg har betalt bompenger på ferga til og fra øya siden ferga kom for snart 50 år siden. Bortsett fra når noen politikere i valgkampstemning tar til orde for gratisferger – er det stille rundt disse bompengeprosjektene – og de er det mange av.


Debatt:

«Er Arbeiderpartiet til å stole på i miljøpolitikken?»

Varaordførerkandidat Tone Marie Myklevoll i Tromsø Arbeiderparti forsvarer partiets vingling om byvekstavtalen, ved å ikke svare på spørsmålet om hvorfor partiet må diskutere på kammerset om de skal være for eller mot avtalen.

 

Bare i Troms fylke er det 14 fergesamband/bompengeprosjekter.

Et regnestykke med dagens takster: For en vanlig personbil under 6 m er prisen t/r Vannøya kr 322. Med Tromskortet/Mobillett oppnås 25 prosent rabatt. For større kjøretøyer er takstene vesentlig høyere.


Debatt:

Flytilbud og vei er viktigst for bedriftene i nord

Bedriftene i Troms og Finnmark prioriterer vei og fly. Manglende finansiering av riks og fylkesveier, og et altfor kostbart flytilbud, er den største trusselen for verdiskapingen i det nye storfylket.

 

Min konklusjon: Det er legitimt å arbeide for å fjerne bompenger som finansieringsordning, men da må man legge inn to forutsetninger:

– Skal bompenger fjernes må og bompenger på fergene fjernes.

– Skal bompenger fjernes må det komme opp realistisk alternativ finansiering.


Kommentaren

Regjeringa prioriterer kanskje vei, men ikke ny E8 gjennom Ramfjord

Frp prioriterer vei foran tog. Men i Tromsø prioriterer de ingen av delene.

 

Gratis ideer til neste valg: La programmene for listene være balanserte. Kjemp gjerne mot bompenger, men da må dere være for gratis ferger. Og: Hvorfor ikke stille lister for gratis ferger?