Debatt:

Kaspersen og Frp på ville veier

Jeg ser at Arnulf Kaspersen serverer gamle påstander i en opphetet debatt. Ting ligger nå mer en ti år tilbake, men for et parti som sliter kan vel gammel saft også smake.
meninger

De såkalte ordrette sitatene må, såvidt jeg kan forstå stamme fra Kaspersen egen notatbok, og han bør nok dokumentere både sted og kontekst før jeg går inn på det. At jeg skulle ha formulert meg så svakt, står ikke til troendes.


Debatt:

«De fleste i Tromsø kommune benytter seg ikke av noe kulturtilbud i det hele tatt, og klarer seg utmerket»

Arnulf Kaspersen, listekandidat for Tromsø Frp, har gjort seg opp en del tanker rundt årets valg.


Generelt er og har SV ærlig vært for en rimelig sats på både eiendomsskatt og bompenger. Dette ut fra de behov vi ser i kommunen både for våre svakeste og får å få til en rask utbygging av miljøvennlig trafikk. Der er vi ærlige, selv om heller ikke vi er glade for å betale disse avgiftene. Når det gjelder eiendomsskatten har nesten alle andre parti uærlig uttalt seg mot den, men som man ser er den her fortsatt. Jeg vet ikke om folk i Tromsø husker den nødvendige omtakseringa i 2005. Alle, bortsett fra SV var mot, men i alle år i etterkant har , fra Rødt, deler av AP og hele høyresiden høstet fruktene av dette fornuftige arbeidet. Frp klarte aldri å fjerne skatten.

Nøyaktig det samme ser vi på bompengesiden. Partiet forsøker å selge inn at man er mot, samtidig som det er klart dokumentert at bompengenivået i landet er høyere enn noensinne. I den famøse E8-saken i Ramfjorden var Frp helt avgjørende for det håpløse østvedtaket, som skaffet oss en 9 års utsettelse og millioner i unødvendig planmidler brukt. Gudskjelov er vi nå tilbake der vi vi var i 2011, på det fornuftige vestalternativet.

Heldigvis er ytre-høyresiden i Tromsø nå splittet og har havnet i sterke motsetninger. Vi andre kan forhåpentlig kan se framover mot en tid der Tromsø og de øvrige norske byene og distriktene får en miljømessig fornuftig utvikling i klimakrisens tid. Omleggingen koster noe, men vi må gjennomføre dette. Det offentlige, næringslivet og folk flest går sammen om satsingen, vi får ny giv og en hel serie med spennende teknologiske løsninger.