Debatt:

Absurd å stenge Kvaløysletta sykehjem

Kvaløysletta sykehjem skal stenges i sommer fordi kommunen må spare penger. Historien om «renovering» har verken rot i virkeligheten eller i handlings- og økonomiplanen. Jeg har ikke opplevd maken til klønete saksbehandling, skriver Kristoffer Kanestrøm (Frp).

Frps Kristoffe Kanestrøm.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

I helse- og velferdsutvalget 13. januar ble det orientert om at kommunen igjen står i en krevende situasjon med mange utskrivningsklare pasienter på UNN. Det var åpenbart en tabbe å legge ned Mellomveien 100 i vår, slik Ap, SV og Rødt gjorde – også da uten politisk behandling. Resultatet er at kommunen betalte 12 millioner til UNN for utskrivningsklare døgn i 2019.

LES ALT OM SAKEN HER!

I samme møte ble helse- og velferdsutvalget orientert om at driften skal tas ned med 140 millioner og at Kvaløysletta sykehjem stenges som ett av tiltakene for å oppnå besparelsen. Stengingen er altså et sparetiltak.

Dette er bekreftet ved at innholdet i kommunedirektørens oppdragsbrev fra desember er offentliggjort. Her står det at ett av fem sykehjem skal «fases ut». Dette handler derfor ikke om oppussing.


Har ingen tro på at kommunen vil spare penger på å legge ned 20 sykehjemsplasser: – Skyter seg selv i foten

I fjor betalte kommunen tolv millioner til UNN i døgnbøter på grunn av utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke hadde kapasitet til å ta imot. Kristoffer Kanestrøm (Frp) tror situasjonen vil bli enda verre i år.


For å bagatellisere og bortforklare stengingen er det hele forsøkt sminket som en «renovering». Gunhild Johansen (SV) uttalte på Nordnytt at man nærmest plutselig har fått en tilstandsrapport. Dette står ikke til troende siden tilstandsrapporten forelå allerede høsten 2018. Man har altså ruget på den i over et år uten å gjøre noe.

Hvis saken faktisk hadde dreid seg om renovering har man altså hatt et helt år fra tilstandsrapporten forelå til å forberede saken til handlings- og økonomiplanen – der alle investeringer skal beskrives og vedtas. Men i økonomiplanen, som ble sluttbehandlet i desember, står det ingenting om at Kvaløysletta sykehjem skal renoveres i år.


Kvaløysletta sykehjem:

Usikkerhet og fortvilelse blant de 120 ansatte: – Jeg er bekymret for at mange søker seg bort

Lederen ved sykehjemmet frykter at kompetansen og arbeidsmiljøet vil gå oppløsning som følge av stengingen.


Tilstandsrapporten er riktignok nevnt i teksten godt skjult i vedlegg 3 til økonomiplanen. Men det fremgår ikke at man skal sette i gang med renovering i 2020. Det fremgår ikke at det er snakk om en så omfattende renovering at beboerne må ut. Og det fremgår heller ikke at det er satt av en eneste krone til dette.

Likevel skrev Aps gruppeleder, Jarle Heitmann, på Facebook for noen dager siden at 8 millioner er satt av til oppussingen – og han lurte på om opposisjonen hadde vært til stede da vedtaket ble fattet.


Helsehuset gjør om ti enkeltrom til dobbeltrom

– Vi er i en kritisk situasjon med mange UNN-pasienter i kø, og ser på alle mulige løsninger, sier seksjonsleder for hjemmetjenester, Annie Skoglund.


Jeg finner ingen bevilgning til å renovere Kvaløysletta sykehjem i vedtatt økonomiplan. I helse- og velferdsutvalget 13. januar kunne ingen svare på hvor i økonomiplanen dette er bevilget. 15. januar uttalte leder for byggforvaltningen at det ikke finnes midler til renovering av Kvaløysletta sykehjem i budsjettet.

Så viser det seg at administrasjonen og politisk ledelse – etter en ukes «betenkningstid» – peker på en generell budsjettpost: «strakstiltak bygg». Dette er en konto som årlig brukes til uforutsette ting som oppstår på alle kommunale bygg.


Har fjernet krav om å «fase ut sykehjem» fra oppdragsbrevet

I en ny versjon av oppdragsbrevet sendt fra kommunedirektøren til avdeling for helse og omsorg er alle krav nå blitt fjernet.


Man har altså nå i etterkant av budsjettvedtaket funnet en generell post man kan hente 8 millioner fra – en post som slett ikke handlet om Kvaløysletta sykehjem da budsjettet ble behandlet.

Konklusjon: Det eksisterer ingen bevilgning til renovering av Kvaløysletta sykehjem i budsjettet.

Det som derimot har ligget inne i kommunale planer siden 2013 er at det skal bygges nytt sykehjem på Kvaløysletta etter modell av Otium. I økonomiplanen er dette prosjektet beskrevet med prosjektoppstart i 2026.


Renoveringsarbeidet på Kvaløysletta sykehjem er fortsatt ikke lagt ut på anbud: – Vi har ingen plan klar ennå

1. juli stenges Kvaløysletta sykehjem for å bli renovert. Avdelingsdirektør i Byutvikling, Mette Mohåg, sier at de først på nyåret har startet arbeid med å avklare hva som skal gjøres.


Hvorfor skal Ap, SV, MDG og Sp stenge sykehjemmet og angivelig renovere det for 97 millioner når det er planlagt nybygg om seks år? Det fremstår som idiotisk.

De røde partiene som styrer Tromsø har ikke løftet fingeren for å komme i gang med Kroken bo- og velferdssenter. Umiddelbart etter at Otium åpnet skulle arbeidene med nye Kroken ha startet. Kommunen bør nå komme i gang og få bygget Kroken bo- og velferdssenter.


Politikere ukjent med oppdragsbrevet: – Har ingen tillit til verken ordføreren eller kommunedirektøren

Sentrale politikere sier at de ikke er kjent med brevet fra kommunedirektøren med krav om å fase ut et sykehjem.


Da kan beboerne på Kvaløysletta flytte til et flunkende nytt bo- og velferdssenter mens man bygger nye Kvaløysletta bo- og velferdssenter.

Men det som nå planlegges fra kommuneledelsen er altså at både Kroken sykehjem og Kvaløysletta sykehjem skal stå tomme samtidig. Det lukter kun innsparing av det.