Debatt:

«Konspirator Solvik-Olsen»

Som samferdselsstatsråd for Frp er det fullt forståelig at Ketil Solvik-Olsen ønsker å fremstå som den store veibyggeren. Og det er tydelig at han liker svært dårlig at noen påpeker at det kanskje ikke går like raskt med alle prosjektene i nasjonal transportplan.
debatt

E8 i Ramfjord i Tromsø kommune er et av disse. Det er likevel drøyt at en statsråd må ty til konspirasjonshistorie når han kritiserer lederartikkelen i Nordlys onsdag 25. juli, som er bekymret for at det kan bli ytterligere forsinkelse for realiseringa av ny E8 gjennom Ramfjord.

Solvik-Olsen har funnet ut at det er samtidighet mellom lederartikkelen i Nordlys og utspill fra Tromsø Rødt, der samme bekymring uttrykkes. Han spør om dette er tilfeldig.

Solvik-Olsen synes tydeligvis at dette er mystisk, og nærmest et bevis på at Nordlys tar fullstendig feil. Nordlys vil sikkert svare selv, om de finner det formålstjenlig. For undertegnede og Tromsø Rødt var vårt utspill i iTromsø onsdag 25. juli basert på nyhetsoppslag i Nordlys mandag 23. juli der kommunikasjonssjef, Christian Altmann, i Nye Veier AS ble intervjuet om saken.

Vi fant ut at dette oppslaget som presenterte oppdraget om samordning av E8, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen som Statens vegvesen og Nye Veier AS skulle utføre, avvek nokså mye fra det vi kunne lese i oppdragsbrevet/pressemeldinga fra departementet datert 26. juni 2018.

I brevet står det nemlig svart på hvitt at Statens vegvesen og Nye Veier AS skal utrede samordnet utbygging av de tre prosjektene Tindtunnelen, Ullsfjordforbindelsen og E8.

Det kan, ut fra lederartikkelen i Nordlys, se ut til at redaktøren har forstått oppdragsbrevet på samme måte som oss.

Statsråd Solvik-Olsen skriver imidlertid i sin kommentar «Hvorfor er Nordlys så negativ?»(Nordlys fredag 27. juli): «Nordlys bommer dog fullstendig når de tolker dette som om E8 skal vente til de øvrige veistrekninger er ferdig vedtatt og regulert. Det har regjeringen aldri sagt eller antydet – verken i oppdragsbrevet eller i pressemeldinger.»

Hvordan mener Solvik-Olsen at offentligheten, og for så vidt Statens vegvesen og Nye Veier AS skal forstå oppdragsbrevet når det der står:

«Et sentralt spørsmål vil være om det er mulig å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner ved å legge opp til en samlet og koordinert videre planlegging og utbygging av disse prosjektene»?