Det er kjempebra at Tromsø kommune bedriver skjenkekontroll mot alle steder og bransjer der det skjenkes alkohol. En bevilling skal være greit å få, og bør være like lett å miste. Det er ingen menneskerett å selge rusmidler, om de er aldri så legale.

De aktørene som gjentatte ganger blir tatt i å bryte de krystallklare reglene som følger med salg av alkohol, bør derfor få inndratt bevillingene sine. Derfor er det helt nødvendig at kommunen bruker skjenkekontrollører som ankommer uanmeldt for å ta stikkprøver og sjekke at skjenkingen skjer i ordnede og avkrevde former.

Problemet med skjenkepolitikk er den ofte praktiseres på måter som gjør at verken bevillingsinnehaver eller kunder ser den logiske tråden. Når ølmenyer på en bardisk registreres og regnes som ulovlig alkoholreklame, og gamle malerier der man ser motiv som viser alkoholkonsum er det samme, mister man både respekten og velvilligheten til reglene. Begge deler har skjedd i Tromsø kommune. Og de ikke akkurat dødssyndige overtredelsene har videre ført til «prikker».

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten skal til enhver tid oppfylle et vandelskrav jamfør alkoholloven § 1-7b. Dersom det viser seg at vandelskravet ikke lenger er oppfylt, skal bevillingen inndras. Det er derfor innført nasjonale, standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser i form av dette prikktildelingssystemet.

Nå er det Bunnpris Hamna som er ilagt en «prikk» fra Tromsø kommune, etter en gjennomført kontroll av hvorvidt salgsløyvebestemmelsene ble fulgt til punkt og prikke av dagligvarebutikken. 22. juni gjennomførte en kontrollør fra Securitas kontroll hos butikken, som mener å ha funnet hele fire avvik. Disse var av den ufrivillig komiske sorten, som iTromsø skrev om mandag.

Over en kjøledisk der det også var alkoholdig drikke, sto det et skilt med påskriften «Kalde drikker slukker tørsten», og dette er altså angivelig forbudt, da det ifølge regelverket kan tolkes dit hen at det viser til «positive følger av konsum». I tillegg hadde de produkt merket med «lokalt», som ifølge reglene også gir en fordel foran andre, og dermed er ulovlig. I tillegg mente kontrolløren at aldersgrenser og legitimasjonsplikt er ikke var godt nok merket.

Butikkens representanter har meldt at de vil klage på prikkbelastningen de nå er påført, slik de har rett til. At intet er endret der siden de åpnet butikken for fire år siden gjør det hele enda mer uforståelig for dem.

Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen. Målet med prikkbelastningen og de dertil hørende kontrollene er å ta useriøse aktører, der overskjenking, brudd på håndheving av fastlagte stengetider, skjenking til mindreårige og så videre blir slått hardt ned på. Det støtter vi på alle måter.

Når man derimot misbruker kommunale ressurser til å lage unødvendig og byråkratisk merarbeid på symbolsk tøv som ikke har noe med useriøs drift å gjøre, er det ikke lenger snakk om håndheving av alkoholloven, men heller næringsfiendtlig og unødvendig pedanteri.