På lederplass fredag 29. mai skriver iTromsø om kunstprosjektet som er gjennomført på politihuset i Tromsø i regi av KORO (Kunst i offentlige rom). Tillitsvalgt på politihuset, Karl Karlsson, uttrykte tidligere denne uken sterke motforestillinger mot en serie malerier av kunstneren Sofie Berntsen. Han får langt på vei støtte fra avisen, som karakteriserer kunstprosjektet som «kunstsnobberi».

Kunstprosjektet ved politihuset omfatter fem etablerte norske samtidskunstnere. Kunstnerne ble valgt av et kunstutvalg som har bestått av representanter fra Statsbygg, byggets arkitekt, to kunstkonsulenter oppnevnt av KORO og to representanter fra politihuset. Det har blitt lagt stor vekt på kommunikasjon og samarbeid i utvalget, og samtlige kunstverk har blitt godkjent av alle medlemmer av kunstutvalget underveis i prosessen. Undertegnede var, sammen med kunstkonsulent Kristine Jærn Pilgaard, nylig på besøk i politihuset. Vi opplevde stor entusiasme for kunsten fra mange av de ansatte, og ledelsen ved Barnehuset, som er en del av politihuset, har bestilt flere verk til institusjonen av kunstnerne som bidrar i prosjektet.

Det er selvsagt helt i orden at enkelte er kritiske til verkene, og vi er glade for at kunsten vekker engasjement i media og blant folk. Men Karlssons karakteristikk av arbeidene til Sofie Berntsen – som noe hvem som helst kunne ha laget i garasjen – krever en kommentar.

Berntsen er en av Norges mest sentrale samtidskunstnere. Hun er en allment verdsatt kunstner som har stilt ut ved nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, og er kjøpt inn til store og viktige kunstsamlinger.

BAKGRUNN: – Dette kunne jeg laget selv hjemme i garasjen

Til slutt: det totale kunstbudsjettet som er benyttet i forbindelse med den omfattende byggingen av politihuset er på 1,3 millioner kroner. Summen har resultert i en stor samling kunstverk fra fem ulike kunstnere. Dette er ikke «offentlige midler» som heller kunne ha vært brukt til politiets lønninger, slik det blir hevdet på lederplass. I mange statlige byggeprosjekter settes det automatisk av en prosentandel av byggeprosjektet til kunst. Dette gjøres for at folk flest skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet.