I 2016 meldte jeg meg inn i Samisk forfatterforening (SGS). Jeg var begeistret og glad over å komme inn i foreninga og gledet meg til å treffe nye kolleger og å stifte bekjentskap med et nytt nettverk. Selv om jeg kjente mange av SGS’ medlemmer fra tidligere, er det noe helt spesielt ved det å dele foreningsarbeid, planlegge aktiviteter sammen og å møtes i sosiale sammenhenger. Jeg var med på Tråante i Trondheim, en opplevelse hvor et stort mangfold av samisk litteratur og kunst ble presentert vidt. Det var gull. Det var en «one time thing».

På årsmøtet i 2017 ble jeg benket inn som styremedlem med virkningsperiode 2017–19. Det har vært et interessant år.

På årsmøtet i 2018 vedtas forslaget til styremedlemmer Inga Ravna Eira, Nilsa Anders Inga og Niilo Aikio, om å utestenge de samiske forfatterne som ikke kan skrive samisk. Dette vedtas med 13 mot 6 stemmer. Mindretallet leverte en protokolltilførsel like etter avstemning. I protokolltilførselen står blant annet:

« … forslag om vedtektsendring til årsmøtet er ikke begrunnet, og sier heller ingenting om forslagets intensjoner. Forslaget er heller ikke sendt ut til det enkelte medlem i SGS til høring, men sendt ut sammen med årsmøtepapirene, kun til årsmøtedeltakerne. Mindretallet mener at en slik radikal endring burde alle medlemmene, som berørte parter, få anledning til å uttale seg om.

Mindretallet mener vedtektsendringen diskriminerer de samiske forfatterne som ikke kan samisk, og som mistet språket allerede ved fødselen.

Videre mener mindretallet at flertallet ser bort fra at alle disse forfatterne er medlem i det samiske manntallet uten at kunnskap om å kunne samisk, er en forutsetning. Mindretallet vil derfor klage flertallets vedtak inn til Sametinget eller andre høyere instanser.»

Mindretallet er: Lene E Westerås, Susanne Hætta, Aase Falch, Rauni Magga Lukkari, Irene Larsen og Marry Ailonieida Somby.

Lukkari og Somby som er samisktalende, stemte også i mindretallet. Det handler altså ikke om et «oss» som ikke snakker samisk og et «dem» som snakker samisk. Det handler om å ta vare på alle samiske forfattere og å fremme samiske verdier.

Mitt fremlagte forslag om tolkning på styremøter nedstemmes på samme årsmøte. Så, man velger å ikke ha kommunikasjon i et styre hvor den ene ikke behersker det samiske språket. Styret består av Inga Ravna Eira, Nils Anders Inga og Niilo Aikio, samt undertegnede. De tre første er de samme personene som la fram forslaget om å utestenge de samiske forfatterne som ikke kan skrive samisk.

Jeg sa tidligere at det forrige året som styremedlem var interessant. Det neste året kommer jaggu til å bli like interessant.