Leserinnlegget er et tilsvar til Sebastian Henriksen innlegg «Det er greit at det snør i mai, men er vi helt nedsnødd i Tromsø kommune eller?»

Vi jobber mot det samme målet. Vi har en har felles ambisjon om at Strandtorget skal bli et flott byrom hvor ungene våre kan boltre seg, et byrom som alle kan være stolte av og glede seg over.

​Våre ansatte jobber målrettet og dedikert for å gjennomføre prosjektet, med alt det innebærer av planlegging, prosess, gjennomføring og oppfølging.

Vi er like skuffet som Sebastian over at prosessen nå trekker ut i tid, og at penger må brukes til dekning av advokatkostnader og rettsprosess. Men vi blir også fortvilet når en folkevalgt velger å latterliggjøre egen organisasjon og egne ansatte på den måten Sebastian gjør i sitt innlegg.

Tromsø kommune skal selvsagt tåle spørsmål og gransking, vi skal tåle kritikk og uenighet. Men, vi kan ikke akseptere at våre ansatte idiotforklares som i dette innlegget.

DIREKTØR: Mette Mohåg er avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune. Foto: Privat

I løpet av året kjører Tromsø kommune en lang rekke anbudsprosesser, og det er krevende arbeid. Den som leser tingrettens dom og kjennelse i denne saken (Nord-Troms tingrett sak nr 22-0355 10TVI - TNTSITTRM), vil se at dette er et fagfelt som «krever høy grad av spesialisering». Tingrettens dom og kjennelse ble ikke avsagt innen fristen, nettopp på grunn av «sakens omfang og kompleksitet».

Utfallet i denne type saker er på ingen måte gitt, og kommunen skal selvsagt ha en grundig gjennomgang av saken for å sikre læringspunkter. Som en stor aktør innen offentlige anskaffelser vil vi fra tid til annen erfare at resultatet ikke går i kommunens favør.

Respekt, tillit, mot, åpenhet og anerkjennelse er Tromsø kommunes viktigste verdier. Kunnskapsdeling og innsikt gir et godt grunnlag for å fremme dette verdisettet, og vi inviterer gjerne Sebastian Henriksen til en hyggelig prat om både Strandtorget og andre viktige prosjekt i kommunens portefølje.