Høyres kommunalminister, Nikolai Astrup, forsøker i iTromsø 14. juli å forsvare regjeringens tvangsbruk overfor Finnmark og Troms. I stedet for å lytte til folk i nord, ber Høyres minister meg om å «se fremover».

Astrup hevder at sammenslåingen av Troms og Finnmark handler om å «flytte mer makt og myndighet nærmere innbyggerne». Har du glemt at 87 prosent av Finnmarks befolkning sa et klart nei til å legge ned deres fylke, Astrup?

Som folkevalgte er vår viktigste oppgave å lytte til folk. For å kunne representere folk i Norge, må norske folkevalgte vite hva folk i Norge ønsker. Det er smått utrolig at sammenslåingen av Finnmark og Troms begrunnes med å gi folk mer makt, når hele reformen er bygd på tvang og overkjøring av det samme folket.

I sitt svar til meg bruker Astrup den ene svulstige frasen etter den andre. Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark begrunnes med «omstilling og modernisering». «Større og mer funksjonelle» fylkeskommuner skal gi ny «vekstkraft». Jeg er mer opptatt av hvordan vi konkret skal gi folk i Troms og Finnmark bedre liv.

Jeg tror ikke regjeringens politikk for sentralisering av Norge gjør livene til folk enklere og bedre. Tvert imot skaper sentraliseringen helt konkrete og praktiske problemer i folks liv. Når lensmannskontoret nedlegges og politiet sentraliseres, mister folk trygghet. Det er heller ikke en modernisering, men tvert imot et tilbakeskritt, når avstanden til passkontoret øker, når NAV-kontoret forsvinner, når trafikkstasjonen blir borte, når domstolen trues med nedleggelse og når ambulansene sentraliseres.

Astrup peker ikke på en eneste konkret forbedring i folks sine liv som kommer som følge av reformen. Det er ikke gitt en eneste ny oppgave til fylkeskommunene som ikke kunne vært overført til Troms og Finnmark som egne fylker.

Astrup anklager meg for å gjøre det «umulig å diskutere substans». Så la oss diskutere substans, Astrup: Tvangssammenslåingen mellom Finnmark og Troms er i seg selv udemokratisk. En konkret effekt av sammenslåingen er også at avstanden blir større mellom folket og de folkevalgte i Troms og Finnmark. Færre mennesker skal styre over flere. Det vil bli vanskeligere for større deler av velgerne å påvirke de folkevalgte. Dette, kombinert med regjeringens struping av fylkeskommunenes økonomi, vil på sikt gi nedlagte skoler, dårligere veier og kutt i bredbåndsutbyggingen over store deler av Troms og Finnmark.

Uansett hvor mye «omstilling», «modernisering» eller «funksjonalitet» Astrup og Høyre drømmer om, forblir kartet over Norge det samme. Det tar over 15 timer å kjøre fra Vardø til Harstad. Det sier seg selv at en slik gigantisk region skaper flere problemer, vesentlig flere enn den løser.

Verden ser annerledes ut i Båtsfjord enn på Bygdøy. Høyre og Astrup burde lytte til de som bor begge stedene.

Det er på tide å se på norgeskartet, Astrup.