Unge med ulik bakgrunn fra kultur, idrett, politikk og frivilligheten med tilhørighet i hele landsdelen jobbet over flere måneder med å utforme sine innspill til den nye nordområdemeldingen.

Gjennom hele arbeidet med ny nordområdemelding har 50 ungdommer vært involvert. Dette er en ungdomsmedvirkning som regjeringen og utenriksdepartementet skal ha stor ros for. Vi i ungdomspanelet deltok også under lanseringen av den endelige nordområdemeldingen. Sjelden har man i utformingen av en ny stortingsmelding gjennomført en så bred og mangfoldig involvering av unge. Vi er stolte og takknemlige for muligheten til å komme med direkte innspill til våre politikere og statsminister Erna Solberg. For oss unge har det vært viktig at denne medvirkningen har vært reell og at våre meninger ikke bare blir hørt, men faktisk lyttet til.

Etter regjeringens endelige melding ble lagt fram var ikke alle fornøyde, noe som er helt normalt, men i noen tilfeller var ungdomspanelets sitater ble forvridd i en negativ retning. Man trenger ikke være enig med alt i nordområdemeldingen, men å ta ordene ut av munnen på oss unge og bruke de som spydspissen i sin kritikk av meldingen, blir rett og slett feil.

Flere ganger i løpet av vårt arbeid i ungdomspanelet har det blitt diskutert viktigheten av å snakke opp landsdelen vår og de mulighetene som finnes her. Om at engasjement for Nordområdene bør applauderes og våre folk må bruke mindre tid på å kritisere hverandre og mer tid på å finne de gode løsningene her i Nord.

For oss unge har dette vært et spennende arbeid, hvor vi lærte mye og som ga oss muligheten til å få vår stemme hørt. Vi fikk sparre med hverandre, dele ulike erfaringer og tanker om Nordområdene nå og i fremtiden. Vår intensjon var å gi best mulig innspill som forklarer hvordan unge opplever livet i nord og hva som skal til for at vi skal ha lyst til å forbli i landsdelen også når vi blir voksne.

Om man skal nevne ungdomspanelets arbeid hadde vi satt mye mer pris på om man hadde søkelys på de gode tiltakene som kom ut av dette arbeidet. Flere store løft for unge i nord, som midler til å ansette koordinator for ungdomsarbeid i nordområdene og investeringsfond for gründere i nord er viktige saker som også fikk gjennomslag.

Det å snakke opp og tilrettelegge for ungdomsengasjement er noe av det viktigste voksne kan gjøre. Vi har nye og andre perspektiver på hva som er viktig for et fremtidsrettet og bærekraftig Nord-Norge. Fremtidens nordområder skal bli grønnere og mer miljøvennlig. Samtidig må vi legge til rette for unge gründere og trygge arbeidsplasser for oss som bor her og i enda større grad løfte fram vår felles samiske kulturarv. Lykkes vi med dette skaper vi bolyst i nordområdene, vekst og lys i husene langs hele landet.

En ny nordområdemelding er ikke kun viktig for oss som bor i nord, men for hele landet Norge. Og god ungdomsmedvirkning er ikke kun viktig for oss unge, men for alle. For det er vi unge som er morgendagens sjefer og vi ønsker å være med i utformingen av får felles fremtid.