Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Fremskrittspartiet har nå satt en stopper for de planlagte bompengene på nye E8 inn til Tromsø. Dermed har Frp spart bilistene i Tromsø og Troms for minst 750 millioner kroner i bompenger.

Dette hadde aldri skjedd uten Frp i regjering. På samme måte er Tromsø Frp garantisten mot de 15 bomstasjonene som alle partiene i Tromsø, unntatt Frp, har vedtatt å etablere.

Flere lister har imidlertid programfestet at de er imot bompenger. Det gjelder for eksempel Kystpartiet, By- og landlista og Partiet De Kristne. Det er bra at flere partier lytter til folkeviljen og arbeider mot bompenger. Men en stemme til de nevnte partiene kan dessverre fort vise seg å være totalt bortkastet, dersom disse partiene ikke kommer inn i kommunestyret.

Ved forrige kommunevalg kom for eksempel By- og landlista ikke inn i kommunestyret, og nær 500 stemmer var da fullstendig bortkastet. Det er synd hvis dette skjer med viktige stemmer mot bompenger nå i høst. I verste fall kan flere hundre stemmer mot bompenger være helt bortkastet!

Så har vi Jan Blomseths private liste med navnet «Nei til bompenger». Folk bør merke seg at denne listen egentlig ikke handler om bompenger i det hele tatt. For lista ble jo ikke etablert her i Tromsø som et opprør mot bompenger. Lista ble etablert utelukkende fordi Jan Blomseth tapte nominasjonen i Frp og ønsket en slags «hevn» og videre plass i kommunestyret.

Det er ikke mange månedene siden han gjerne ville stå på topp i Frp, men han var ikke i nærheten av å få fornyet tillit. Hans egen private liste ble da etablert. Bompengesaken var selvsagt genial å bruke. For å fremme seg selv har han forsøkt å skape et inntrykk av at Tromsø Frp ville komme til å svikte i bompengesaken.

Det er selvsagt bare tøv. Og hadde ikke bompengesaken vært aktuell hadde han nok tatt en annen sak.

Denne listen har ikke engang et program, og det eneste vi vet om politikken deres for øvrig er at Blomseth har sagt i kommunestyret at han er mot å bygge nytt sykehjem i Kroken.

En stemme til denne lista er ikke å anbefale for dem som vil ha en verdig eldreomsorg i Tromsø. Ellers i landet har vi sett at bomlistene ønsker å doble eiendomsskatten og åpne for økt innvandring. En slik politikk ønsker ikke Frp!

Da kommunestyret vedtok bompenger i Tromsø, i februar 2017, var Frp det eneste partiet som stemte imot. Lokalt har vi stått klippefast mot bompenger. Vi kommer ikke til å vike en millimeter i bompengespørsmålet.

Vi setter aldri posisjoner foran vårt standpunkt mot bompenger. Beslutningen i regjering om bompengefri E8 til Tromsø viser også at Frp faktisk har levert. Andre lister kan rope i skogen, men et sterkt Frp har innflytelse fordi vi sitter i regjering.

Den sikreste måten å stoppe bompenger på er derfor at motstandere av bompenger samler seg om å stemme Frp i Tromsø. En stemme til Tromsø Frp er uten tvil den sikreste stemmen mot bompenger. Samtidig er det en stemme for en verdig eldreomsorg, trygge skoleveier og lavere eiendomsskatt.

Godt valg!