Meningene til Bodil Ridderseth Larsen representerer ikke Høyres syn eller politikk når det gjelder samer og nasjonale minoriteter. Disse meningene må stå for hennes egen regning.

LES INNLEGGET TIL LARSEN HER!

Det er uheldig at det skapes så harde fronter i en sak som i utgangspunktet bør være positiv for hele kommunen vår, selv ønsker jeg velkommen et Samisk hus. Samene har en lang historie i Tromsø og Tromsø kommune har som den bykommunen med flest samer i landet et ansvar for å legge til rette for samisk språk og kultur.

Arbeidet med å etablere et Samisk hus har pågått over flere år, og i løpet av kort tid vil det komme en utredning som viser alternativer for hvor det kan plasseres, hvordan det kan organiseres og hva det kan inneholde. Det ser jeg og Høyre fram til, og kommer til å støtte.

Høyre mener at urbefolkningenes kulturarv og språk er en berikelse for Norge, og Høyre vil arbeide for å videreutvikle samisk kultur. Et Samisk hus kan bidra til nettopp dette.

Det skal ikke være slik at kommunale bygg ikke skal kunne leies ut eller brukes av samer eller til samiske formål. Det er diskriminering. Det Tromsø jeg kjenner er en by bygget på toleranse og mangfold.

At kontorlokalene på Skansen leies ut midlertidig, til et Samisk hus er på plass, er uproblematisk. Samer som Norges urfolk skal føle seg velkommen i Tromsø og Høyre vil skape en kommune for alle fellesskapene i samfunnet.