Gruppeleder Bøe for Høyre i Tromsø har i et debattinnlegg mandag 12.10 gjort det klart at Høyre vil fremme et nytt forslag om å bruke Tromsø havn eller Olavsvern til base for amerikanske atomdrevne undervannsbåter (reaktordrevne ifølge Bøe) lastet med atomvåpen. Begrunnelsen er behovet for å bytte mannskap, forsyninger og andre viktige tjenester.

Siden Tromsø skal være landsdelshovedstad er byen spesielt egnet med flyplass, stor havn og kompetanse. Rimeligvis vil Tromsø derfor bli et viktig mål i en krig.

foto
SKRIVER OM ETABLERING AV UBÅTBASE: Eiliv Lund er professor ved Institutt for samfunnsmedisin. Foto: Stian Saur

En slik begrunnelse

må vurderes opp mot Krigens folkerett. Der gjelder det såkalte «distinksjons prinsippet». For å hindre at militære angrep rettet mot lovlige militære mål utilsiktet rammer sivile, skal man unngå å plassere militære installasjoner i nærheten av sivilbefolkningen (Store Norske Leksikon).

Dette prinsippet er en del av Folkeretten som har til hensikt å lage mer humanitære regler for krigføring. Jeg antar at Høyre slutter seg til dette. Men dersom vi i dag helt bevisst planlegger å legge et viktig bombemål i Tromsø så har vi vel gitt fienden rett til å angripe et nødvendig militært område selv om byen ødelegges. Det synes derfor som om det nåværende vedtak i Tromsø kommunestyre er mer i samsvar med internasjonale avtaler enn Høyres.

Kanskje bør kommunen utrede dette før de bruker penger og energi på beredskapsplaner? Kanskje bør det utredes andre steder for plassering av en base? Betyr mottaksplikten i havne- og farvannsloven slik Bøe fremhever at vi kan få se amerikanske ubåter hilse på russiske trålere i Tromsø-sundet?

Vi kan ikke lage beredskapsplaner for en atomkrig, så Bøes forsikring om å få på plass beredskapsplanverket må rette seg mot ulykker med atomubåtene i Tromsø havn. Hva tenker Høyre vil skje hvis det kommer en ulykke eller brann i forbindelse med disse ubåtene. Hvordan tømme byen? Hva om det bryter ut panikk?

Vi har nettopp lært at moderne fly, amerikanske Boeing, plutselig kan styrte fordi programvaren i flyet tolket virkeligheten feil. Hva med programmene til ubåtene? Eller hva med en uforutsett hendelse slik som da et moderne cruiseskip holdt på å drive på land ved Stadt.

Til slutt, så var det mange russere som ofret livet i kampen mot de mørke krefter som invaderte Norge slik Bøe starter artikkelen med. Respekter dem. Den krigen var ingenting mot det som vil komme hvis atomvåpen blir tatt i bruk.