Egon Holstad, la meg først få lov til å si at jeg ønsker deg full fryser med egenfisket fisk i mange år fremover!

Som daglig leder av Norges største turoperatør som driver med havfisketurisme så ønsker jeg å kommentere, motsi litt og gi deg kred for å løfte temaet. For det er ett viktig tema du løfter i kommentaren «Naive Norge og den såkalte fisketurismen». Vi trenger nye lover, som trygger ressursene, arbeidsplassene og renommeet til en i all hovedsak veldig ryddig bransje.

Jeg og mine kolleger i Din Tur AS lever av havfisketurisme. Det samme gjør 150 leverandører vi har langs kysten, som tilbyr bolig, båt og passer på å informere godt at det kun er 18 kilo fisk per snute turist som blir med dem hjem. Vi registrerer også fisken på art, slik at det er enklere å følge trender.

INNLEGGSFORFATTER: Direktør i Din Tur AS, Roger J. Rønning. Foto: Din Tur AS

I tillegg finnes det ett ukjent antall hundretalls leverandører som vi ikke markedsfører. De aller fleste av disse får vi tro også oppfordrer sine gjester like godt som våre, at registrer både hvem, hva og hvor.

Turisten har med seg signerte papirer og alt er bare velstand på grensa.

Turistene våre kommer svært sjelden til lands to ganger i året og får derfor med seg kun 18 kg. En gang. Pr. år. De fleste faktisk noe mindre. De forholder seg til sesonger, til minstemål (og maksmål for så vidt, i tilfelle beistet av ei kveite som knakk stanga var lengre enn 200 centimeter så må du slippe den igjen, Egon, men det vet du nok).

Vi har som du sier en unik ressurs langs kysten vår i fisken. Både for oss som er norske statsborgere, men også for å tiltrekke oss besøk.

Som du selv peker på i kommentatorartikkelen din den 15. juli gir dette oss (vi nordmenn) en mulighet til å få lys i husan, langs det ganske land, fra Lindesnes i sør til langt forbi dine lokale breddegrader, året rundt.

Du henviser til ringvirkninger, som jeg antar du har hentet fra en relativt fersk analyse utført av Menon Analytics på vegne av NHO Reiseliv og vi er enig om at havfisketurisme har en positiv effekt på norsk økonomi. Og det er vi alle svært begeistret for

Synes også en bør påpeke, men så klart, her strider selvsagt de lærde, alt etter hvilken caps de ulike har på, at svært få turistformer har mindre klimaavtrykk enn fisketurister. De kommer hit, enten ved egen hjelp, eller ved fly, og våre gjester blir minst 7,5 døgn hver, på samme sted. Med nær 350.000 gjestedøgn i 2022, kan vi «act on fact»!

Så kan en spørre, hvor lenge blir nordlysturisten? Hvor bærekraftig er det? Og, ville Tromsø, Nordens Paris, vært det samme uten? Selvsagt ikke er svaret på det siste spørsmålet. Vi trenger nordlysturisten også, og fisketuristen. Hånd i hånd med næringsfisket, næringslivet, grisgrendte strøk og i norsk skala, store metropoler som Tromsø! Det er positivt for nordnorsk økonomi, positivt for klimaet og det skaper vekst!

I tillegg, med partnere, både innaskjærs og utaskjærs (i all hovedsak Tyskland) er vi pådrivere for direkte flyruter til kontinentet. Senest direkte München – Evenes som flyr to ganger i uka.

Og ja, vi forhandler i disse dager knallhardt om å utelukkende kjøpe SAF (sustainable aviation fuel) for de av våre gjester som velger å fly (NB: Disse flyr også motsatt vei, noe som vel er positivt for en kontinentsugen nordlending?).

Nekter vi en utførselskvote river vi fundamentet for å få 90 prosent av fisketuristene hit (det er en påstand – fra oss som kjenner dette markedet, fordi heldigvis, de kan stadig ta med seg 18 kilo filet, to ganger i året, så lenge det er registrert).

Utfordringen er at det besøket vi tiltrekker oss er forskjellig, det samme er de som leier ut hus og båt til disse.

De aller fleste er lovlydige, betaler skatten sin med glede, de er riktignok litt bekymret for nye skatteforslag som vil skattlegge utleieenhetene deres, også når de står tomme.

Sistnevnte ville for øvrig knekt ryggen på de fleste og lagt mange lokasjoner brakk.

For mens noen har dette som eneste levebrød, så må andre kjøre septik på sommeren og brøytebil på vinteren, i tillegg til denne attåtnæringa som får hjulene til å gå rundt og lar de kunne bo på hjemplassen, tross lite arbeidsplasser ellers.

Dét er bærekraftig det på sikt, for storbyene (ironivarsel).

Men jo da, cowboyer finnes, ikke bare på prærien i gamle dager (eller Prærien i Hammerfest), men når Fiskeribladet skriver om dette så er det jo ingen hemmelighet at det tradisjonelle næringsfisket ser på turistfiske som en konkurrent og vinklinga blir deretter, det får vi tåle.

Målet vårt er at næringsfiske og turistfiske skal leve i harmoni med hverandre og i stedet for å gå på bekostning av hverandre så kan heller turisten som ikke klarer å fiske sine 18 kilo, heller kjøpe sine tilmålte kilo og deklarere dem ved tollen. Er faktisk ganske utbredt akkurat det, selv om de kunne brukt et flott sløyerom, vakuumpakket fileten og fryst den ned inntil avreise, hadde de bare fått fisk.

For mange er nettopp dette en tur for naturopplevelsen sin skyld, mange elsker naturlig nok å fiske, men er du tysker og kommer fra ett relativt flatt, relativt grått landskap, med tung luft og flaskevann som smaker klor så er norsk natur paradis på jord. Selvsagt er det dét!

Og det er først og fremst det vi selger, vi som selger dette, eller «eksporterer naturopplevelser og importerer omsetning» om du vil.

For det er akkurat det vi gjør, vi som er seriøse.

Som tolletaten peker på så er det først og fremst beslag i 100-kilosklassen som trekker volumet opp. Merkelig nok var volumet likt selv når grensene var pandemistengt. Ingen av våre gjester var her da i alle fall, men noen kom seg over grensa utover de åpningene som var for hvermannsen.

Det står også at er det ett gram over grensa, ryker hele fangsten. Har du med deg 18,2 kilo fisk så ryker altså hele fangsten og blir beslaglagt og blir en del av statistikken.

I tillegg betaler du 3.640 kroner for de 18,2 kiloene du ikke får med deg hjem.

Vi trenger et bedre lovverk! Enig!

I mine øyne ett lovverk for å luke ut useriøse utleiere, cowboyene om du vil, samt myndigheter som faktisk utfører kontroller for å luke unna de useriøse, som i tillegg har hjemmel til å sjekke de som vi ikke kan kalle turister, men som gjør dette med overlegg og i ordets rette forstand er smuglere.

Vi må disse til livs.

Jeg er ganske sikker på at vi har råd til det. Utgift til inntektservervelse som jeg brukte mot mine foreldre da jeg ville ha moped slik at jeg kunne ta meg jobb. Fikk meg jobb uten, aldri hatt bruk for mopedlappen dog.

For Egon, du skal jo ha fryseren full, det samme ønsker jeg – og da må jeg bare takke, det er det fantastiske med en stemme som din, som peker på dette. Og så får vi sammen gjøre mer enn å skrive kommentarer?

Vi er kanskje ikke helt enig i innholdet i nye regler, men vi er begge veldig enig i at skal vi berge ressursene, ha ett bærekraftig reiseliv som skaper ringvirkninger langt utover eget hjemsted, så må det først og fremst reguleres hvem som faktisk kan leie ut. Og dette må kontrolleres. Tenk mattilsyn, tenk skjenkekontroll. Salgsbevilling, skjenkebevilling, serveringsbevilling og: «Utleiebevilling».

Da får vi kanskje bukt med alle de som ikke er registrerte. Bukt med pøbelvirksomhet! Og så får vi samtidig lært opp de som selger pakkereiser og tar forhåndsbetalt fra uvitende gjester, uten at utleier er registrerte i reisegarantifondet også. For det er konkurransevridende og beint ut cowboy.

Jeg tror vi må starte der.

For øvrig ganske høl i huet at hvem som helst født før 1980, langt inni innlandet langt fra nærmeste hav, kan føre en 21 fots båt til Island om han vil, mens en yrkesfisker ikke nødvendigvis kan det samme uten de rette sertifikater og kurs, men det er en annen sak.

Hvordan «best practice» best er og et nytt lovverk vil lyde, må utredes grundig før et nytt forbedret lovverk er på plass, men det får vi kanskje overlate til noen andre, så skal vi sitte som vaktbikkjer og passe på våre felles interesser.

Etterpå, så får vi feire i hop, med ett møljelag fra egen fryser!