Høyre går til valg på valgfrihet og et offentlig, ideelt og privat samarbeid. Ikke privatisering, som SV hevder.

Høyre er opptatt av at kommunen skal være bærebjelken innen eldreomsorgen. Men vi vil invitere private og ideelle inn til samarbeid. Ingen trenger heller å bekymre seg for ansattes lønns- og pensjonsvilkår.

Før Peter André Jensen i SV langet ut mot Høyre, hadde det vært en fordel om han sjekket fakta. Begrepet «privatisering» blir ofte brukt feil i den offentlige debatten. Privatisering i velferden ville være dersom det offentlige, for eksempel, ikke lenger skulle tilby og subsidiere barnehagetjenester, men at det blir opp til den enkelte familie å betale for et eventuelt helprivat tilbud.

Når Høyre ønsker å invitere private leverandører til hjemmetjenesten, så er det fordi vi er opptatt av å styrke kvaliteten og tilby valgfrihet. De eldre er gammel nok til selv å bestemme hvem som skal komme hjem til seg. Og kommunen skal betale, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Brukere og ansatte skal vite at kvaliteten alltid er viktigst.

Høyre er tydelige på at det skal stilles strenge krav for å sikre ansatte gode lønns- og pensjonsvilkår ved samarbeid med private og ideelle. En kan få til besparelser gjennom blant annet lavere sykefravær, bedre eiendomsdrift og nye teknologiske løsninger. Grunnen til at Høyre ønsker mer offentlig-privat samarbeid er for å styrke kvaliteten, ikke for å spare penger eller å kutte i ansattes lønn og pensjon.

For Høyre er innholdet i eldreomsorgen – trygghet og kvalitet – det viktigste, ikke hvem som driver det. Vi går til valg på å tilrettelegge for flere omsorgsboliger, sikre etter- og videreutdanningstilbud for de som jobber i tjenesten og valgfrihet i hjemmetjenesten. Vi vil realisere Kvaløysletta bo og velferdssenter, gjenåpne Kroken sykehjem og bygge nye omsorgsboliger i Tromsdalen.

En styrking av hjemmetjenesten kombinert med mer varierte boformer vil bidra til at flere eldre kan bo hjemme lengre og at hjelpebehovene utsettes.

Dette vil vi følge opp om Høyre vinner valget i Tromsø.