Skogbruket blir ikke mer bærekraftig av å endre måten vi hogger på

Etter flatehogst plantes det nye trær. Foto: tenk tre