Hvorfor vi feirer jul er kommet mer og mer i bakhånd, og blir lite lagt vekt på, som jeg har registrert opp gjennom tidene. Julegaver, ribbe, pinnekjøtt er det de fleste prater om og kjøper i store mengder. Her må også brennevin tas med. Frossetiden må også inneholde beruselse, må vite.

Mens de fleste gleder seg til jul, er det dessverre også de som gruer seg til disse dagene. I vårt søkkrike land er det opplyst at det faktisk er cirka 100.000 barn som lever i fattigdom her i landet. Med foreldrene kan man tredoble dette tallet.

Det som jeg syneser det underligste er at det er ingen politikere som snakker om denne skandalen og gjør noe med det. De bare styrer som om fattigdommen her i landet ikke finnes.

Det bare ropes og skrikes i stolthet at Norge er verdens rikeste land. Bare i Tromsø er det opplyst fra Statistisk sentralbyrå at det er cirka 6.500 fattige.

Likevel sto en ordfører fram her tidligere i media og fortalte at han hadde verdens fineste jobb, mens fattigdommen vokste opp rundt han.Det er ubegripelig.

I disse statsbudsjettider ble det rabalder, da regjeringen skulle kutte ned på bistandspengene til u-land, for å bruke disse på innvandrerne som nå strømmer inn i landet vårt, i store mengder.

Igjen strømmer det milliarder av kroner helt andre veier, enn til våre egne fattige. Hvorfor er det sånt? Tenk at det i vårt rike land er nødvendig for institusjoner å tigge penger for å kunne gi mat til trengende.

Det er en skam for vårt land. Her må vi alle hylle både Bymisjoner og Frelsesarmeer rundt om for deres fantastiske arbeid for våre fattige, som staten forsømmer, eller rettere sagt våre politikere. Lasarus var den første som fikk smuler fra de rikes bord.

I vårt land er det nå flere hundre tusen Lasaruser. Men milliardene går til helt andre steder enn til våre egne fattige. Selv smuler fra det rike Norges bord blir ikke engang tenkt brukt til våre fattige. Men allikevel har vi penger nok til å ta oss av tusenvis av folk fra andre land? Da hadde Lasarus det mye bedre, han fikk i hvert fall smulene. Dette må vel være et tankekors for våre styrere, eller kanskje ikke?