Den har hentet de reisende i sentrum i henhold til sine ruter og kjørt disse til flyterminalen. Her har den stått til ruten sa retur til sentrum.

Flybussen har trofast ytet sitt reisende publikum sin service på beste måte. Fra 1. juni ble det Bussring som ble vinner av den nye anbudsrunden.

Fra samme dag ble Cominors flybuss nektet ankomst foran ved inngangen til flyplassterminalen. Dette var begrunnet i at der bestemte Avinor grunnen. Det ble forklart at dette ikke var noen offentlig rom!

Lovdata sier at offentlig rom er et sted med allmenn ferdsel! Hvis ikke stedet foran vår kjære flyplass med terminalbygning er et offentlig rom, må det jo være en administrator der nede som har vondt for å lese?

I fjor var det et taxiselskap som yndet sin interesse mot flybussen til stor fornøyelse for den samme administrators voksende konto. Da var det ikke mye snakk om anbudsvinner Cominor og likhet for konkurransen. All konkurranse bør og skal ha like vilkår. For øvrig endte det med konkurs for ham.

For å kjøre buss og taxi må det stilles offentlig økonomisk garanti. Sjåførene må kurses ut over sitt førerkort. Så utstedes det kjøreseddel for offentlig tjenestemann/-kvinne som så kurses internt og kles opp i uniform. Sjåføren er nå klar for offentlig tjeneste!

Det er nå administratoren kommer inn igjen og proklamerer at Cominors flybuss ikke skal innenfor hans område de nærmeste fem år. Han slipper dermed ut sine manglende kunnskaper om at alle busser og drosjer har tilgang til hans offentlige rom – uten at han har hevd på sortering. Cominor henter og bringer flere reisende i Tromsø enn sine konkurrenter, både tidligere og nå til/fra flyplassen.

Passasjerene med sin bagasje skal jaggu ikke få komme inn til ham på en enkel måte fra Cominors flybuss i dag. Sommer som vinter med snø og is, må de streve seg rundt parkeringshuset som best de kan – uansett alder, handikap eller gåstol.

Gamle mennesker med stokk og dårlig til beins. Jeg tror ikke denne mannen forstår i det hele tatt hva publikumsbehandling består i. Avinor har fått skatt for at andre skal bruke deeres offentlige terminalbygg!

De burde finne seg en stille krå et sted å gå og skamme seg for sin utrolige uforstand i tjenesten! Det er en skam for servicebransjen som vi alle er en del av.