For selv om pensjonene har økt, har prisene økt enda mer. Det betyr i realiteten at landets pensjonister får mindre å rutte med i år enn de hadde i fjor.

Frp stemte imot pensjonsforliket da det ble inngått i 2011, og det mangler ikke på fagre valgkampløfter til landets pensjonister – men når det kommer til stykket viser partiet liten vilje til å stå på pensjonistenes side.

Til tross for at Frp har omtalt pensjonsreformen som et «lovfestet ran av fremtidige pensjonister», har nemlig finansminister Siv Jensen sørget for at pensjonen til norske pensjonister har krympet med flere tusen kroner. Hvert år!

Tall fra Pensjonistforbundet viser at pensjonister som hadde 250.000 kroner i pensjon i 2014, har tapt kjøpekraft tilsvarende 24.000 kroner fram til 2018. De siste årene med lav lønnsvekst, viser at det er nødvendig å rette opp skjevheten i pensjonsforliket.

Arbeiderpartiet mener at oppgjøret for pensjonister skal ligge midt mellom lønnsveksten og prisveksten, for å hindre at pensjonister taper penger slik de har gjort de siste årene.

Med Arbeiderpartiet sitt forslag, vil pensjonistene aldri få redusert kjøpekraft når arbeidstakere får mer å rutte med. Høyre og Frp fører en politikk som øker forskjellene mellom folk. Det har vi sett flere eksempler på de siste årene. Økte barnehagepriser, økte egenandeler i helsetjenesten og økte avgifter. Denne gangen er det pensjonistene som må betale for Høyre og Frps forskjellspolitikk.

Vi i Arbeiderpartiet kjemper videre for mindre forskjeller mellom folk og for at alle skal kjenne trygghet for framtida. I november 2017 fremmet vi forslag i Stortinget for å hindre at pensjonistene år etter år opplever en nedgang i kjøpekraft, mens andre går i pluss.

Vi ble dessverre nedstemt i Stortinget. Pensjonistene har ventet i fem lange regjeringsår på at Frp skulle gjøre alvor av valgløftene sine. Nå skjønner alle at det bare var tomme ord.