Det dramatiske videoklippet som ble publisert på iTromsøs nettsider samme dag, viser hvordan politiet landet bare noen meter unna vennegjengen da de ble stoppet.

Nærmere 45.000 lesere har til nå latt seg sjokkere av filmsnutten, men både Luftfartstilsynet og politiet har uttalt at landingen var forsvarlig. Enga vil sammen med andre scooterntusiaster markere sin motstand mot lovverket ved å kjøre fra Vollan til Tromsø 17. april. «Vi håper å synliggjøre problematikken. Det går ikke bare på politiet, men lovene de i dag er nødt til å håndheve. I 2015 ble det åpnet for at kommuner selv kan lage scooterløyper, men i Tromsø er det svært dårlig tilrettelagt», sier Enga.

Både Sandra Borch (Sp) og Anni Skogman (Frp) er positive til å lage scooterløyper i Tromsø. «Det man ser i Tromsø, og i andre kommuner over hele Nord-Norge, er at det er mye ulovlig scooterkjøring. Da er det mye bedre å få på plass et løypenett som bidrar til mer sikkerhet, og at folk faktisk har en lovlig plass å kjøre», sier Borch.

Skogman støtter forslaget og påpeker at Tromsø er en kommune som er større enn Vestfold fylke, og at det sånn sett burde være stort nok til å få det til: «Jeg skjønner at folk som ferdes i fjellet vil ha fred og ro, men man trenger ikke legge scooterløypene oppi skiløypene eller de populære turområdene. Kvaløya er svær, og det er nok av plass på innlandet».

Arbeiderpartiet er adskillig mer avmålte. «Vi trenger mer kunnskap, og det er mange hensyn som må vektes. I utgangspunktet mener jeg vi må være restriktive, da marka primært skal brukes til friluftsliv, men samtidig ser jeg poengene til dem som ønsker mer tilrettelegging», sier formannskapsmedlem Jarle Heitmann (Ap).

Per i dag er det lov til å selge snøscootere i kommunen, og staten høster villig avgifter fra salget. Men det er samtidig ikke lov til å kjøre farkosten, når den først er kjøpt. Forstå det den som kan. Tilrettelegging som endrer på denne absurditeten kan da ikke være umulig å få til. I tillegg vil det gjøre at dagens meningsløse ressursbruk hos politiet ikke lenger blir nødvendig. Å ta scooterførere med helikopter kan nok være forsvarlig ut fra et sikkerhetsperspektiv. Ut fra et økonomisk perspektiv er det ikke det.

Helikopter for å stoppe én scooter – det høres ut som en fornying av uttrykket «å skyte spurv med kanon». Og er virkelig problemene de lager så enorme at det kan forsvares? Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt fremholdt 10. april i Nordlys: «Ulovlig scooterkjøring er et stort problem. Kjøring på fjellsiden kan være livsfarlig og utløse snøskred».

Grafen fra varsom.no viser imidlertid at det kanskje ikke er fullt så ille som de vil ha det til. Det er veldig mye større risiko å havne i et skred som skigåer enn med scooter. Samtidig er det sannsynlig at et lovlig område for kjøring vil gjøre at det blir mindre «villmannskjøring», og sånn sett dempe denne faren. Og når vi nå er inne på de vanligste motargumentene: Tar virkelig vegetasjonen så mye skade at det virkelig er ingen steder man kan finne plass til dette? Og hvis støyproblemet er så enormt for turgjengere og dyr, burde man da for lengst ha forbudt påskeflyging.