I min verden betyr et godt miljø at folk trives der de bor. En vesentlig faktor i trivselen er å kunne ferdes fritt, kjøre til slekta i distriktet, og kjøre til Jekta og mingle, om så flere ganger om dagen.

Det er litt bilkø på to-tre steder i byen en 1/2-time hver morgen og ettermiddag. Det som mangler er å fjerne noen flaskehalser på tilførselsveiene, det vil si erstatte rundkjøringer med flerplanskryss.

Dette kunne vært ordnet for mange år siden innenfor ordinære budsjetter.

Ifølge SWECO Grøner sin rapport 245861 kan det tolkes at Tromsøs bruer og veier er tilstrekkelig i dag, og om hundre år med dagens befolkningsvekst.

Om du ser på (SSD) medianinntekten til innbyggerne og sammenligner med de forventede bomutgiftene, vil du se at halvparten av byens befolkning vil måtte gi en månedslønn eller mer til bomselskapene hvert år! Bedrer dette livskvalitet og miljø?

Denne «byvekstavtalen» er «en visjon fra Miljøverndepartementet som ble funnet på for 23 år siden. Siden er det brukt hundrevis av millioner på utredninger, og mye prestisje står på spill.

Men bare en mindredel av bompengene skal gå til veier, resten til byråkrati, parker i sentrum og styrking av økonomien til utenlandske busselskaper.

Dette skal betales av våre allerede overbelastede bilbudsjetter.

Dessverre er det bare Frp og 1(!) Høyre-politiker som har gjennomskuet galskapen!

Selvfølgelig kan man ta bussen til byen eller kjøpesentrene, kanskje til og med til jobb hvis man jobber i det offentlige som bussrutene er avstemt til.

Men dette innebærer at man må mangedoble bussmengden, og hvem skal finansiere dette? Bussinfrastruktur er mye dyrere enn privatbil per kilometer.

Når alle må ha privatbil, så er det jo meningsløst at vi i tillegg skal finansiere en parallell transportinfrastruktur!

Røymo predikerer at befolkningstilveksten i Tromsø medfører 10.000 flere biler om 13 år. Med dagens bilavgifter gir dette en avgifts-tilvekst på 1/2 milliard kroner per år (500.000.000 kroner).

Røymo presiserer at de nødvendige investeringene for å få Tromsø-trafikken på skinner igjen, er 200 millioner per år. Dette indikerer at «Visjonen» kanskje ikke er økonomisk betinget, men har ideologiske komponenter.

Det er fint at byen vokser. Vi trenger at den vokser på en sunn måte, slik at folk kan bevege seg fritt der de vil, og på den måten de selv vil.

Da er det en selvfølge at bomring-gjerder bannlyses, og at parkeringskontoret nedlegges. Parkeringsrestriksjonene avsluttet Tromsø som Nord-Norges handelssentrum i løpet av fem år.

Jeg frykter at bomringene vil påføre oss enda verre skade.