Han vil nemlig ikke være venn med meg lenger og har til og med strøket meg fra sin venneliste på Facebook. Slik går det når man tør være uenig med ham i politiske saker og sier fra om det. Vi har sammen vært folkevalgt og medlemmer av Høyres gruppe i kommunestyret, i siste periode. Det har vært en lærerik periode.

Når Jens Johan Hjort i sitt innlegg «Fra Sidelinja» i iTromsø fredag, karakteriserer meg som «egoist», tenker jeg: hvorfor kaster han sten når han selv sitter i glasshus? Etter at han reiste til Karasjok bak ryggen til Høyre og hele kommunestyret og forhandlet fram den meget omtalte sameavtalen, var det intet mindre enn en egotripp. (Som kjent gikk Tromsø Høyre i 2011 til valg på løftet om å trekke søknaden om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Det likte velgerne. Med stemmer fra velgere i andre partier oppnådde Høyre rekordoppslutning ved det valget.)

Hjort hadde ikke fullmakt hverken fra kommunestyret eller fra Høyres representanter i kommunestyret til å forhandle frem en avtale med Sametinget. En del av representantene, blant andre jeg, var uenig med ham om framgangsmåten hans i denne saka og vi sa fra om det. Han tåler ikke å bli motsagt og gjennom innlegg i avisa ble vi kalt illojale. Jeg spør, hvem var egentlig illojal? Alle som har fulgt med i kommunepolitikken, har registrert at Jens Johan Hjort også ved flere andre tilfeller har opptrådt illojalt mot Høyres politikk.

JJH kobler inn et utdrag av mitt leserinnlegg den 11. desember sammen med hans beskrivelse av Donald Trumps syn på muslimer. En elskverdig kommentar til dette vil være at Hjort ikke kan ha lest hele innlegg mitt. Jeg har ikke med ei setning antydet at Norge skal stenge grensen for muslimer eller noen andre. Flyktningestrømmen inn til Norge var for ca. 3 uker siden så stor at det var nødvendig at det ble tatt grep for å få opp et apparat som kunne ha kontroll og håndtere den store tilstrømmingen av forskjellige personer som kom inn til vårt land.

I etterkant av mitt lille innlegg er det faktisk blitt kontroll på grensen ved Storskog og på andre innvandringsruter .

Hva mener Hjort Norge skal foreta seg med hensyn til ukontrollert innvandring? Jeg har ikke kunnet lese meg til at han har noen forslag.

Jeg vil ha meg frabedt å bli kalt egoist og sammenlignet med Donald Trump, og særlig av Hjort, som bør gå i seg selv og ta for seg sin væremåte som jeg i mange sammenhenger opplever som egoisme. Jeg forventer at han kommer med en uforbeholden, hyggelig unnskyldning.

Jeg leser også at han mener jeg og de aller fleste i Norge har trukket lykkeloddet i Lotto. Ja, kanskje det, men det har ikke vært smertefritt for oss heller. Mange i min generasjon startet i arbeidslivet som 16-åringer, lange arbeidsdager, ikke lørdagsfri, ikke diverse ferier og ingen oppspartskapital i reserve. Vi bygde opp landet. Som et resultat av arbeidet som er lagt ned gjennom mange år, har Norge blomstret. Men likevel er det mange i Norge som av forskjellige grunner lever under fattigdomsgrensen. Hva har Hjort foretatt seg i denne forbindelse?

Norge er raus når det gjelder å dele av sin rikdom med hensyn til utviklingshjelp, bistandsmidler og innsamlingsaksjoner til gode formål i den fattige verden. Det er nok ikke særlig vanskelig for JJH å dele ut «en liten bit av vår lykke».

Hjort er opptatt av rettferdighet for mennesker som blir rammet av kriger og nød. Dagens urolige situasjon i verden kan være ei fin anledning for han forbildelig å ta konsekvensen av. Har han tenkt på muligheten til å ta noen måneders opphold i et krigsherjede land, mot at en familie kommer til Tromsø og får oppleve en bit av hans lykke?

foto
Bodil Ridderseth Larsen Foto: Ronald Johansen