Må ut med 24 mill. for å få tilbake tomt

En årelang tomtestrid er over. Kommunen betaler 24,5 millioner kroner for å få tilbake en tomt på Skattøra, som man i sin tid solgte til Tromsø Stålindustri (TSI).

24,5 MILL: Tomta til venstre i bildet kjøpes nå av kommunen fra Tromsø Stålindustri 

FORNØYD: Finansbyråd Jonas Stein. 

nyheter

I 2010 ble det inngått avtale om at den cirka 17.000 kvadratmeter store tomta skulle brukes som ny oppstillingsplass for TSIs plasthall – som tidligere sto plassert langs Strandveien ved Hålogaland Teater.

Kommunen og Tromsø Stålindustri avtalefestet imidlertid at flyttingen måtte skje i løpet av tre år – ellers skulle det være grunn for å heve avtalen.

LES OGSÅ: Har kjøpt eiendommer for 15 millioner til nytt boligprosjekt

Fikk flyttemelding

Kommunen fikk melding om at flyttingen var gjennomført, men i ettertid viste det seg at dette ikke hadde skjedd.

Derfor fremmet kommunen krav om at kjøpsavtalen skulle oppheves og at tomta skulle føres tilbake til kommunen.

Men så enkelt var det ikke å få til. TSI hadde i mellomtiden fylt ut havbunnen utenfor tomta med nesten 6.000 kvadratmeter. I tillegg hadde den normale prisstigningen gjort tomteverdien langt høyere.

LES OGSÅ: De 20 dyreste boligene

Lange forhandlinger

Så TSI krevde at en ny pris skulle legges til grunn for heving av kjøpet og i løpet av to års tid har nå kommunens og TSIs advokater kranglet om penger. Det ble blant annet lagt fram to forskjellige verditakster på tomta – som skilte seg med flere millioner kroner.

Striden ble imidlertid bilagt etter at partene skjelt til prisen på nabotomta. Der hadde Tromsø Havn nylig solgt til fylkeskommunen – og partene ble derfor enige om å legge den kvadratmeterprisen til grunn.

LES OGSÅ: Disse har kjøpt bolig i september

24,5 millioner kroner

Avtalen – som nå er signert av TSI og som venter på finansbyrådens signatur – er på 24,5 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyde med å få til en minnelig avtale. Det åpner for å gå videre med en rekke viktige prosesser i kommunen, sier finansbyråd Jonas Stein (Venstre).

Det er veldig viktig for kommunen å få fingrene på den aktuelle tomta ettersom man allerede har inngått avtale med fylkeskommunen om et makebytte. Kommunen får to tomter fra fylket – en på Borgtun og en i Breivika mot at fylket får overta den omstridte tomta på Skattøra.

Kommunen skal bruke sine to tomter til et Helsehus, samt til utvidelse av Borgtun skole.

Bussoppstillingsplass

Fylket har også stort behov for den aktuelle Skattøra-tomta – der skal nemlig Troms Fylkestrafikks busser få ny oppstillingsplass.