Vil ha høring om flyktningkrisen

Komitéleder Marta Hofsøy kaller nå inn til en omfattende høring om hvordan kommunen skal kunne møte behovene til flyktningene som beregnes å komme til Tromsø.

VIL HA HØRING: Komitéleder Marta Hofsøy inviterer til flyktninghøring den 17. november. 

nyheter

Hofsøy er leder for utdannings-, kultur og idrettskomiteen og har satt høringen til den 18. november.

Da vil et bredt spekter av etater, institusjoner og lag og foreninger bli invitert til å komme.

– Vi vil helt enkelt vite hvordan vi ligger an med tanke på å ta imot flyktningene, sier Hofsøy til iTromsø.

Kartlegging

Ifølge henne er det i dag vanskelig å få oversikt over hvilke ressurser kommunen rår over – og hvilke behov som må løses for å kunne ta imot dem som kommer.

LES OGSÅ: Setter i gang arbeidet for å ta imot flyktninger

– Det vi ser i forbindelse med den pågående flyktningkrisen er at det er store politiske oppgaver som vi må løse, sier hun.

Til høringen vil hun derfor kalle inn eksempelvis byråden for helse og omsorg, boligkontoret, skoler og barnehager, samt frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger.

Behov for kunnskap

Hun ser på høringen som en anledning for komiteens politikere til å lære mer om saksfeltet, men også som en anledning til å legge opp til strategier for hvordan flyktningene skal kunne tas imot på best mulig måte.

– Vi vet at dette er en utfordring som øker i omfang og som kommer nærmere oss. Jeg vil komme til bunns i hva som er gjort av det forrige og hva som gjøres av det nye byrådet, sier Hofsøy.

Det er tidligere vedtatt at Tromsø skal ta imot til sammen 140 flyktninger i år og neste år.

– Det betyr at vi må ha en helhetlig plan: for hvor og hvordan de skal bo, lære seg språket, komme i gang med skole og jobb, bli kjent med folk og bli en del av samfunnet. Det er vårt ansvar – som politikere – men også som medmennesker, sier Ap-politikeren.

LES OGSÅ: Vanskelig å finne boliger

Stort engasjement

Hun håper at både politikerne og vanlige innbyggere i Ishavsbyen slutter opp om dem som kommer.

– Veldig mange er veldig engasjert i denne saken, og tromsøværinger har vist sitt engasjement gjennom innsamling av penger, klær og utstyr til flyktninger fra Syria.

LES OGSÅ: Åpner 58 hjem for flyktninger

– Jeg håper mange også vil kjenne et politisk engasjement for dette, og høringa vil selvsagt være åpen for alle som synes det er interessant.