– I dag står cirka 250 personer i kø for å få kommunal bolig i Tromsø. Om vi får ytterligere 140 stykker vil det være svært problematisk for oss, sier han til iTromsø.

Byrådet vedtok torsdag å be kommunestyret godkjenne at kommunen skal ta imot 70 syriske flyktninger i år og 70 neste år – i tillegg til de 125 flyktningene som kommunen har sagt seg villige til å imot fra før.

– Som byråd med ansvar for Boligkontoret (som forvalter de kommunale boligene, Red.anm.) er jeg bekymret. Det er et svært vanskelig boligmarked i Tromsø som det er, sier Kanestrøm.

Kan håndtere familier

Ifølge Kanestrøm så har Boligkontoret signalisert at det KAN være mulig å ta imot 70 nye flyktninger per år forutsatt at disse kommer i familiegrupper om fire-fem personer. Kommer det mange enslige vil ikke boligkabalen gå opp.

– Det er en kjempeutfordring og vil påvirke boligsituasjonen kraftig her i byen, sier han.

Kanestrøm forutsetter også at kommunens kostnader for de ekstra flyktningene blir dekket av staten i sin helhet.

Roser byrådet

– Vi har ikke rom innenfor dagens økonomiske rammer til å gi dem de tjenestene de trenger. Vi har beregnet kostnadene til 25 millioner kroner per år som vi må få overført fra staten, sier Kanestrøm.

Sosialistisk Venstrepartis Ingrid Kielland mener byrådets vedtak er godt og verdt berøm.

– Det er et bra vedtak som er godt forberedt og gjennomarbeidet. Det viser at Tromsø tar ansvar som en solidarisk by, sier hun.

Dog er hun ikke enig i at det vil medføre store problemer å ta imot 70 ekstra flyktninger.

Hasteløsninger

– Boligkontoret sier at det lar seg gjøre, og jeg stoler på deres vurderinger. Dessuten så kan vi finne midlertidige hasteløsninger, sier hun.

Eksempelvis kan tomme kommunale lokaler – som skoler – tas i bruk som nødboliger.

– De fleste hjelpeorganisasjoner – som Amnesty – sier at det viktigste er å få ut flyktningene fra de midlertidige leirene de bor i i dag og ikke la kommunal boligmangel bli en hindring, sier hun.

Ifølge Kanestrøm er dette ikke en god løsning.

– Jeg mener at Norge skal ta imot flyktninger på en god måte, og det å stue dem inn i en nedlagt skole er ikke et verdig boligtilbud, sier han.

Vil bygge flyktningboliger

Kielland synes på sin side at kommunen nå burde kjenne sin besøkelsestid.

– Vi har lenge kjempet for økt kommunal boligbygging og dersom vi setter i gang med bygging av nye utleieboliger vil vi få 40 prosents finansiering av Husbanken dersom vi bruker dem til flyktningboliger, sier hun.

Det finnes allerede ferdigregulerte boligtomter nok i kommunen, og en rask boligbygging vil kunne huse flyktninger allerede fra neste år.

– Og om det skulle gå dit hen at det ikke trenges flere flyktningboliger vil disse kunne leies ut til andre trengende, sier Kielland.

foto
Ingrid Kielland vil sette i gang kommunal boligbygging.