Tromsø er én av kun tre kommuner som vil ta imot flere flyktninger

I sin 17. mai-tale takket ordfører Jens Johan Hjort blant annet flertallet i kommunestyret for å ha stemt for å ta imot syriske flyktninger.