Slik blir den nye Kirkeparken

Planene for oppgradering av Kirkeparken samt en forlengelse av gåsonen i Storgata begynner å bli ferdige.
nyheter

Neste uke skal byrådet ta fatt i prosjektet i sitt forberedende byrådsmøte. Da vil de gå videre med planene som ble satt i gang under det forrige byrådet for hvordan Kirkeparken skal pusses opp med ny beplanting, benker, stier og vannkunst.

I tillegg skal Storgata bli gjort bilfri fra Wito-hjørnet helt fram til Kirkegata.

Oppgraderer hele området

– Vi vil gjøre Kirkeparken og Storgata til et mer attraktivt område å oppholde seg i for både de som bor der, de som har butikker i området og de som er ferdes der, sier Henriette Jordheim, prosjektleder i Park og vei i kommunen.

Hun forteller at planene er laget med utgangspunkt i dagens Kirkepark, men også i gamle tegninger og fotografier.

– Vi skal prøve å sette parken i stand slik at det på nytt blir det naturlige midtpunktet i byen, sier hun.

Også gatene i direkte tilknytning til Kirkeparken skal få en nødvending oppgradering. Adolf Thomsens gate, Bankgata og Kirkegata – i tillegg til Lehnesmåttet – skal få nytt dekke.

– Kirkeparken er også en ferdselsåre slik at veiene til og fra parken må være gode å ferdes på, sier Jordheim.

Samtidig med fjernvarme

At oppgraderingen kommer nå har sine naturlige forklaringer, fortsetter hun.

– Det skal legges ledninger for fjernvarme i Storgata, så vi passer på å gjøre disse tingene samtidig slik at vi kan bruke ressursene best mulig, sier Jordheim.

Selve Kirkeparken skal selvfølgelig være «rosinen i pølsa» i oppgraderingsprosjektet, og både fram- og baksiden av Domkirka skal få et ansiktsløft.

Foran kirka skal stiene flyttes, fortauene gjøres bredere, nye benker skal settes ut og det skal komme helt ny beplanting.

Koster minst 34 Mill.

– Bak kirka skal vi etablere en vannkanal og en sti som gjør det lettere å passere gjennom området, sier Jordheim.

Prosjektet er beregnet til å koste mellom 34 og 38 millioner kroner – avhengig av om man bruker dyrere skifer og steinparkett eller om man bruker asfalt og betong.

– Vi håper selvsagt at flere vil være med og betale for oppussingen – naboer, grunneiere og andre. Dette er byens absolutte midtpunkt og det trenger absolutt en oppgradering, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

Skal møte grunneieren

Han sier at kommunen skal i dialogmøte med eieren av Kirkeparken – Opplysningskontorenes Fond – for å bli enige om den videre fremdriften i prosjektet.

– Vi kan jo ikke gå i gang med oppussingen dersom vi ikke får til en avtale med grunneieren. Vi kan jo ikke ta oss til rette på annen mannes eiendom, sier han.

Henriette Jordheim håper også på en økonomisk dugnad fra flere.

– Vi er i dialog med naboene og næringslivet i området. En oppgradering vil gjøre området mer attraktivt og da burde kanskje flere være med på spleiselaget, sier hun.