Krever at byrådet legger fram plan for Tromsømarka

Jonas Stein (V) mener en vedlikeholdsplan for Tromsømarka bør være på plass innen våren 2016.

VIL HA DRIFTSPLAN FOR TROMSØMARKA: Jonas Stein (V) vil at byrådet skal legge fram en plan for vedlikehold av marka innen våren 2016.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Gruppeleder for Venstre, Jonas Stein, har sendt en interpellasjon til kommunestyret hvor han foreslår at byrådet legger fram en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av Tromsømarka i løpet av våren 2016.

– Behov for å sikre kontinuitet

– Det begynner å nærme seg slutten for Tromsømarka-prosjektet. Det har vært klart lenge at prosjektet avsluttes etter den siste utbyggingen av Charlottenlund, og der er det allerede gjort en del. Derfor må man se på hvordan man skal drifte dette videre. Det er behov for å sikre en kontinuitet i det, sier Stein.

Videre forklarer han at det er ønskelig at kommunen fortsetter å tilrettelegge i grøntområdene på øya.

– Vi bør blant annet legge til rette for flere turstier og oppgradering. Dette er et generasjonsprosjekt, og grunnen til at prosjektet ble satt i gang var fordi man hadde latt marka forfalle litt. Nå er det blitt gjort et løft, og det er viktig at det ikke blir «glemt» igjen, påpeker han.

LES OGSÅ: Her kommer Tromsøs fineste turløype

– Het potet

Han forteller at i Venstres alternative budsjettforslag vil de sette av en million kroner i driftsmidler til marka i 2016.

– Vi ønsker å sikre god drift, samt tilrettelegge for nye løyper og eventuelt benker og toaletter, sier han.

– Det er viktig å få dette forankret i kommunestyret. Tromsømarka er en «het potet» og det er noe folk er opptatt av. Dette er et prosjekt som utvilsomt er lønnsomt for miljøet og folkehelsen, legger han til.

Byrådsleder Kristin Røymo forklarer at en driftsplan for Tromsømarka er under arbeid.

– Vi har i dag fått den aller første skissen til driftsplanen og håper at vi skal ha den ferdigstilt til vi går over i ny styringsmodell neste sommer.

Eget Tromsømarka-råd

Hun trekker også fram at det nye byrådet i sin Kystens Hus-erklæring bestemte seg for å sette ned et eget Tromsømarka-råd.

– Vi vil bruke et markaråd som et rådgivende organ i plansaker som berører marka direkte og indirekte. Det ble klart for oss at det var et behov for det etter den uheldige saken i høst hvor vi plutselig gjorde et vedtak som rammet marka på en veldig uheldig måte. Vi er i gang med å utarbeide et mandat for dette rådet nå og vil invitere flere interesseorganisasjoner som bruker marka på ulike måter. Vi må ta hensyn der det trengs å ta hensyn, sier Røymo.

Hun trekker også fram at det er en tverrpolitisk enighet om å inkludere både Kvaløya og fastlandet i planene for oppgradering av Tromsømarka.

– For 2016 blir det videreført fire millioner for å ferdigstille Charlottenlund. Samtidig er det satt av seks millioner i kommunale midler for å oppgradere på Kvaløya og i tillegg har vi tippemidler på rundt 1,2 millioner til å utvikle og vedlikeholde Tromsømarka.

LES OGSÅ: Ap snur i saken om bygging i Tromsømarka