Kritisk til planen for kirkeparken

Fylkeskonservatoren mener massiv treplanting, store staudebed og grusareal i kirkeparken vil ødelegge for bruken av gressplenen på solrike dager.
nyheter

– Det bør ikke innføres så mange nye elementer, mener fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo i Troms fylkeskommune.

Hun er kritisk til flere av forslagene om fornying parken rundt Tromsø domkirke og oppgradering innenfor det fredede området i Storgata.

Park og kirkegård

Dermed føyer hun seg inn i rekken av kritiske røster mot å gjøre for inngripende endringer i den populære kirkeparken. Både tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen og blogger Ron Røstad har advart mot å gjøre kirkeparken om til en filial av Botanisk hage.

– Det er viktig å ta hensyn til parkens historikk både som park og ikke minst som kirkegård. Kirka skal spille hovedrollen i denne parken, og det er derfor viktig at landskapet utformes med dette som utgangspunkt.

I et innspill til kommunen peker fylkeskonservatoren på at flere av forslagene i forprosjektet er problematiske. Det gjelder både overvannskanalen, lysmaster og treplanting/trefjerning:

Reduserer og revurderes

• Prosjektet legger opp til en massiv treplanting, store staudebed og store grusareal, som medfører mindre areal til gressplen. En kvalitet ved parken slik den er i dag, er den uformelle bruken av gressmatten for opphold på solrike dager, noe som vi mener bør videreføres

• Etter vår vurdering har en overvannskanal ingen historisk forankring eller naturlig tilhørighet på en kirkegård, vi ber derfor om at den revurderes

• Alle tiltakene vest for kirka kan ha negative virkninger på kulturlagene og vil medføre store og kostbare arkeologiske undersøkelser

• Vi forutsetter at antall master og grøfter reduseres vesentlig og at en benytter eksisterende master

• I graveplanen er det planlagt 36 nye trær, 27 trær fjernet og syv trær omplantet, dette tiltaket må reduseres vesentlig av hensyn til kulturlagene i grunnen

• Omfanget av staudebed bør reduseres til det halve, ved grøntarealene sør og nord for kirkas hovedinngang bør staudebedene utgå, grusarealet kan med fordel reduseres i vest og ut mot Storgata, grusplassen foran kirka kan med fordel også reduseres

• Alle tiltak som berører grunnen i Storgata vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven

• Teknisk rom kan ikke aksepteres noen av stedene da en slik nedgraving vil medføre store inngrep i fredet grunn

Georadarundersøkelse

– Vi ber om at våre innspill tas til følge og at vi mottar justert graveplan, heter det i innspillet fra fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo.

Hun viser til at fylkeskulturetaten har vært i kontakt med Riksantikvaren som er ansvarlig myndighet for middelalderkirkegårder.

Området rundt Tromsø domkirke er en middelalderkirkegård som er automatisk fredet.

Fylkeskonservatoren nevner også i innspillet til kommunen at det kan blir aktuelt med en georadarundersøkelse av kirkeparken. Da vil det være mulig å se skygger av kister og eventuelt murer etter eldre kirke i grunnen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter