Prøver på nytt i næringspark-sak

Med nytt regelverk søker Tromsø lufthavn nok en gang til Luftfartstilsynet om etablering av næringspark på Langnes.

NYTT REGELVERK: Jonny Andersen, lufthavnssjef, håper et nytt EU-regelverk for sikkerhetsstandarder vil kunne bane vei for etablering av næringspark. 

nyheter

Tidligere denne uken sendte lufthavnssjef Jonny Andersen inn ny søknad til Luftfartstilsynet om godkjenning av Tromsø lufthavn i forbindelse med ny næringspark på Langnes.

Det er Kjelstrup-familien og Tromsø kommune som ønsker å etablerere Ringveien Næringspark nord for Ørneveien, men planene har tidligere blitt stanset av Luftfartstilsynet fordi de mener det vil gå utover den operative driften på flyplassen.

– Vi ønsker å ha et godt næringsliv rundt lufthavnen og har derfor valgt å søke på nytt i et håp om å få godkjent en utbygging, forteller lufthavnssjefen.

Nytt EU-regelverk

Grunnlaget for den nye søknaden er EU-regelverket «Equivalent Level of Safety», som er en ny europeisk standard for flyplassikkerhet.

– Vi har utformet søknaden på vegne av utbyggerne, med håp om at Luftfartstilsynet vil se annerledes på saken denne gang, sier Andersen, som legger til at prosessen kan ta tid.

– Jeg regner med det tar ei stund før vi får et svar, men vi håper det blir positivt.

Ny næringspark

Næringsområdet som var planlagt er det Tromsø kommunene og grunneierne Kjelstrup som har planlagt. Planen har vært å etablere en 15.000 kvadratmeter stor industritomt på nedsiden av Ringveien, men på grunn av avslått sikkerhetsgodkjenning fra Luftfartstilsynet har prosjektet blitt satt på vent.