Slik blir den nye Stakkevollveien

Om alt går etter planen vil de første anleggsmaskinene begynne å grave allerede i år, i det som vil bli tidenes ansiktsløft for Stakkevollveien.
nyheter

Det er beregnet at oppgraderingsprosjektet skal koste 185 millioner kroner. Stakkevollveien på strekningen Kullkransvingen til Tverrforbindelsen skal utvides til fire felt, det skal bygges gang- og sykkelvei – og det skal etableres nye busstopp, gatelys og andre tekniske installasjoner langs veien.

– To av feltene vil være kollektivfelt og to vil være viet til vanlig trafikk. Så vil det være toveis sykkelbane og fortau innenfor, forteller byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg.

Løft for bydelen

Ifølge byråden vil oppgraderingen av veien bety at sentrum forlenges nordover. Det skal bli enkelt å ferdes til og fra området – uansett om man tar buss, kjører bil, ferdes per sykkel eller tar beina fatt.

– Det vil være et kjempeløft for hele bydelen, sier hun.

Hun sier at oppgraderingen av Stakkevollveien vil være det første store anleggsløftet som skal bidra til økt kollektivtrafikk – og økt bruk av gang- og sykkelveier.

– Oppgraderingen vil også bety at hele strekningen blir lettere å vedlikeholde i og med at vi legger til rette for snørydding og annet arbeid, sier hun.

Rent konkret innebærer oppgraderingen at veien utvides til 19 meters bredde. I veikryssene vil bredden bli på hele 22 meter.

På hver side av gaten vil kollektivfeltene legges, og nytte- og privattrafikken vil legges i to felt på midten.

På vestsiden av veien legges to møtende sykkelfelt samt et fortau. På østsiden blir det bygget et fortau på 2,5 meter.

– Vi vil også etablere busstopp langs veien, men det vil ikke bli busslommer – det vil bli såkalte kantsteinstopp, sier Ramberg.

Samarbeid mellom flere

Planleggingsprosjektet har pågått i flere år, som et samarbeid mellom veivesenet, kommunen og fylket. Finansieringen kommer hovedsakelig fra drivstoffavgiften Tromsøs bilister har betalt inn. I tillegg skal utbyggere langs Stakkevollveien delta i spleiselaget på sikt, sier Ramberg.

Det var tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein, som startet arbeidet med oppgraderingen.

Hun forteller at det har vært en lang prosess.

– Det har vært en lang forberedelsestid der vi har prøvd å involvere og gi informasjon til de som bor og har virksomheter langs Stakkevollveien, sier hun.

Tre års byggeperiode

Etter planen skal anbudet nå gå ut til interesserte entreprenører. Etter byggestart håper kommunen på at alt arbeid skal være gjennomført i løpet av maks tre år.

– Det vil være viktig å ha god prosjektledelse slik at vi unngår forsinkelser som det vi har sett i Storgatbakken. Vi er nødt til å involvere både entreprenører og folk langs veien, sier Ramberg.

Arne Sundheim i konsulentselskapet WSP, som har hatt ledelsen i prosjektet på kommunen vegne, sier at det har vært gjennomført flere såkalte interessent-analyser og at man har fått mange innspill på hvordan anleggsperioden skal bli så smertefri som mulig for beboere og næringsliv.

Minke belastningen

– Næringslivet er helt avhengige av at deres kunder skal kunne ferdes til og fra. Derfor vil vi også være opptatt av midlertidige løsninger i løpet av anleggsperioden slik at de skal rammes minst mulig, sier Sundheim.