– Uheldig at journalist er medlem i skiklubben og skriver om Tromsøbadet

Nyhetsredaktør i Nordlys medgir at det er uheldig at journalist og skiklubbmedlem Øystein Barth-Heyerdahl skrev artikkel om konflikten mellom klubben og kommunen.

NM-komiteen: Øystein Barth-Heyerdahl (fra venstre), Erlend Sundstrøm, Roger Fagerheim under NM på Røros i fjor.  Foto: Øyvind Sivertsen/Faksimile

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund  Foto: TVNorge

nyheter

Journalist i Nordlys, Øystein Barth-Heyerdahl, er medlem i Tromsø skiklubb og har skrevet flere saker for avisen om Tromsøbadet og dets plassering på Templarheimen.

Tromsø skiklubb er for tiden i konflikt med Tromsø kommune. Klubben vil stå uten anlegg når Tromsøbadet bygges og klubben har til iTromsø varslet at de vil kjempe for å bli på dagens skistadion «så lenge det lar seg gjøre» og at de har juridisk kompetanse i medlemsmassen som de vil bruke.

– Hvordan har du vurdert din egen habilitet i å skrive saker om konflikten mellom Tromsø Skiklubb og kommunen?

– Det har jeg hatt opp til vurdering og jeg har konsultert saken med redaktørene i Nordlys. Det stemmer at jeg er medlem i Tromsø skiklubb, men jeg er også medlem i Tromsø Triathlonklubb, Northern Runners og Røyken UIL. Jeg ser ikke på det som et problem, sier Heyerdahl til iTromsø.

– Ikke problematisk

Heyerdahl satt i NMs hovedkomité på vegne av Tromsø skiklubb og hadde permisjon fra Nordlys for å være pressesjef for skiklubben og deres gjennomføring av ski-NM.

– Ja, jeg hadde ei uke ferie for å jobbe med det.

– Saken om plasseringen av Tromsøbadet er en konfliktsak som direkte berører en organisasjon du er medlem i og for inntil noen uker siden fremmet du klubbens interesser. Ser du en interessekonflikt her?

– Jeg er ikke en aktiv part i skiklubben, kun vanlig medlem. Det arbeidet hadde ingenting med Templarheimen-saken å gjøre. Det ville vært problematisk for meg å skrive om NM, men jeg ser ikke at det er problematisk at jeg skriver om Templarheimen, sier Heyerdahl.

Uheldig kobling

Tirsdag kveld publiserte Nordlys en artikkel, signert Barth-Heyerdahl, som satte spørsmålstegn ved byutviklingsbyråd Ragni Løkholm Rambergs (Ap) habilitet i konflikten mellom skiklubben og kommunen.

Nyhetsredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg, medgir at det var en uheldig kobling.

– Vi har i utgangspunktet gjort en vurdering på at Øystein er habil til å skrive om det som dreier seg om badelandet og økonomi. Han har en sak som ble publisert i går kveld på nett som handlet om habiliteten til Ramberg og i akkurat dette avgrensede tilfellet burde ikke Øystein, som medlem i skiklubben, ha skrevet den saken. Vi ser at det er problematisk fordi han er medlem i en skiklubb som er part i en potensiell rettstvist med kommunen. Det var uheldig at han gjorde det og jeg tar det på min kappe at det ikke ble gjort en enkeltstående vurdering der.

Nitteberg understreker at han kun mener denne enkeltsaken var problematisk og sier at de i øvrige artikler om Tromsøbadet mener at Heyerdahl er habil.

– Fram til nå har vi vurdert han som habil i de artiklene han har skrevet, men siden skiklubben han er medlem i har gått til juridiske skritt overfor Tromsø kommune, så kommer han ikke til å skrive mer om den tvisten som har oppstått. Videre vil vi gjøre fortløpende vurderinger fra tilfelle til tilfelle om hans medlemskap i skiklubben får implikasjoner for å gjøre andre saker fremover.

– Han hadde permisjon fra Nordlys for å være pressesjef under NM og satt i mesterskapets hovedkomité på vegne av Tromsø skiklubb. Hva er din vurdering på hvorvidt det foreligger en interessekonflikt her?

– Det er et tilbakelagt kapittel. Han hadde et engasjement for en kort periode der og hans rolle som kommunikasjonssjef under NM på ski har ingenting med saken mellom kommunen og skiklubben å gjøre, sier Nitteberg.

NM på ski gikk av stabelen i januar, med Kvaløysletta skilag og Tromsø skiklubb som arrangører.

Trekker saken i tvil

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, har lest noen av sakene Barth-Heyerdahl har skrevet om saken.

– Det mest relevante i denne sammenheng er at journalisten er medlem i skiklubben, som har så klare interesser i saken og er en aktiv part. Det er klart at dette berører Vær Varsom-plakatens kapittel om integritet og troverdighet.

Hun viser til to punkter i Vær varsom-plakaten, som er pressens selvpålagte etiske normer.

– Det ene punktet som er relevant for denne saken er punktet som sier klart ifra at journalister skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Det andre punktet sier veldig klart ifra om at man skal være åpne om bakenforliggende forhold som kan være relevante for hvordan folk oppfatter journalistikken. I denne sammenheng burde det være et minimum å skrive at han selv er medlem i skiklubben, slik at leseren er oppmerksom på det, sier hun og legger til:

– Hvis det er sånn at man ikke har så veldig lyst til å informere om slike forhold i saken, så er det ofte et tegn på at da burde man heller ikke lagd saken.

– En uting

Stavrum peker på flere konsekvenser.

– Det mest uheldige er at leserne trekker saken i tvil – og det med rette. At man skriver om en forenings interesser, som man selv er medlem i, er jo ikke vanlig og det er nettopp dette Vær varsom-plakaten skal skape en bevissthet rundt. Hvis man likevel skriver en slik sak, så er veldig mye greit, så lenge leserne blir gjort oppmerksom på det. Da leser man saken med de brillene på.

At nyhetsredaktøren i Nordlys mener kun én sak er problematisk, kommenterer generalsekretæren slik:

– Det er ikke sikkert at man alltid i begynnelsen av et journalistisk løp ser at det vil opptre en inhabilitet, men i det øyeblikket det gjør det, så tjener man både på kort og lang sikt på å være tydelig og redelig. Noen ganger er det nok å informere om at man har interesser i saken, andre ganger vil det være riktig å la en annen journalist skrive saken.

– Hva mener du om dette konkrete tilfellet?

– Jeg mener det er en uting at man har så direkte interesser i en sak man selv dekker. Det tilhører heldigvis sjeldenhet at det inntreffer og det er sjelden en slik sak bringes inn hos oss.