Her gir barna råd mot mobbing til byrådet

Elever fra alle barneskolene i Tromsø samlet seg i formiddag i kommunestyresalen for å lære politikerne om mobbing.

SOSIALE MEDIER: Charles Isak Falke og Sigri Lunde Zachariassen fra Skjelnan skole hadde en rekke gode råd til politikerne, og var spesielt opptatt av sosiale medier. – Selv om vi ikke får bruke sosiale medier på skolen, så snakker vi mye om det mens vi er på skolen, sier Silje.  Foto: Trond Tomassen

ENSTEMMIG: Barnas kommunestyre gjorde i formiddag et enstemmig vedtak om at mobbing på skolen ikke skal være lov.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Barnas kommunestyremøte ble i dag avholdt for andre gang i år. Elever fra alle barneskolene i Tromsø samlet seg for å gi politikerne en innføring om hvordan mobbing egentlig føles og foregår.

Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, la ikke skjul på hvem som kan mest om mobbing i kommunen.

– Dere som er elever i skolen har en kunnskap som ingen andre har. Vi som politikere vil høre deres stemme i debatten, og vi vil lære av dere. Mye av arbeidet mot mobbing må gjøres på skolene, og derfor vil vi høre fra dere hvordan vi best kan gjøre denne jobben, sa han til representantene.

Gode forslag

Elevene var – som alle andre kommunestyrerepresentanter – ivrige på talerstolen, og Sollund, helsebyråd Gunhild Johansen, ordfører Jarle Aarbakke og varaordfører Elin Jørgensen fikk en rekke innspill til hvordan man kan få slutt på mobbing.

– Mobbing skjer på skjulte steder hvor de voksne ikke følger med, for eksempel i friminuttene og på skolebussen, sa Charles Isak Falke og Sigri Lunde Zachariassen fra Skjelnan skole.

Mange av elevene fortalte politikerne at mange opplever å bli mobbet på sosiale medier, og det ble fra talerstolen påpekt at mange har konto på eksempelvis Facebook og Instagram selv om man egentlig ikke er gammel nok til å ha det.

– Dere som voksne lar oss være på sosiale medier, men dere må være strenge med oss. Lær oss hvordan det fungerer og hva som kan være konsekvensen av å bruke det. Lær oss hvordan man blokkerer og tar skjermbilde, sa duoen fra Skjelnan skole.

Nikolai Botchway fra Hamna skole påpekte også at mange barn har flere kontoer på sosiale medier.

– Vi har snakket med mange som sier at de har en privat konto, og en konto som foreldrene får se, sier han.

Mobbeombud

En rekke av elevene trakk fram mobbeombud som et godt tiltak for hva som kan fungere i kampen mot mobbing. Flere fortalte at de har en såkalt ”vennebenk” på skolen, hvor de som ikke har noen å være sammen med kan møte andre.

Men det viktigste budskapet som var gjennomgående fra alle elevene var at man som elev må blir hørt når man sier fra.

– Barn må vite at man er trygg, og hvis man skal tørre å si ifra må man være sikker på at man blir trodd av læreren, understreket Marianne Mikalsen og Nikolai Botchway fra Hamna skole.

Sollund var svært godt fornøyd med innspillene fra elevene da alle representantene hadde fått holdt sitt innlegg.

– Jeg er veldig imponert over alle de gode innspillene vi har fått her i dag. Vi har notert flittig, og tar med oss deres innspill om blant annet mobbeombud og flere lærere videre, sa Sollund.