Gikk til sak mot forsikringsselskap – får nesten to millioner i erstatning

Morten Arne Widding Vinje var involvert i ei arbeidsulykke i 2009. Nå, syv år etter, får han erstatning fra forsikringsselskapet.
nyheter

Den aktuelle ulykken fant sted 20. mai 2009, da Vinje arbeidet for Bydrift (tidligere Parkvesenet) i Tromsø kommune. Han skled på en lastekasse på en lastebil og ble hengende fast etter jakkeermet i en lås. Han ble hengende en kort tid etter skulderen, før jakkeermet revnet og han falt på ryggen på bakken. Etter dette fikk han store smerter i ryggen.

LES OGSÅ: Steffen kjemper seg tilbake i jobb

– Manglende årsakssammenheng

Det var ført i desember 2012 at skaden ble meldt til kommunens yrkesforsikring, Protector Forsikring. De avslo kravet om erstatning på grunn av det de mente var manglende årsakssammenheng.

Ifølge Vinjes forklaring fikk han både strekk- og slagskader under fallet, og siden vært plaget med smerter. Han krevde totalt 1.953.055 kroner fra forsikringsselskapet.

LES OGSÅ: Mann skadd etter arbeidsulykke i Mack-bygget

Erstatning

Protector Forsikring på sin side trakk fram at det kan stilles spørsmål ved skadehendelsen hadde tilstrekkelig skadeevne. I deres påstand står det at akuttsymptomer ikke foreligger. De trekker også fram at saksøker ikke oppsøkte lege før to måneder etter ulykken, og hevder at brevet fra legen beskrev at plagene til saksøker viste tilbakefall av tidligere plager.

Retten har kommet til at vilkårene for erstatning foreligger og at Vinjes krav har ført fram. Forsikringsselskapets påstander blir tilbakevist med at det finnes tilstrekkelig bevis for årsakssammenheng. Retten finner det sannsynlig at fallet 20. mai 2009 hadde tilstrekkelig skadevoldende evne, heter det i dommen.

Protector Forsikring dømmes til å betale 1.953.055 kroner til Morten Arne Widding Vinje. De må også betale saksomkostninger til Vinje på 314.691 kroner.

Ikke rettskraftig dom

Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå. Saksøkers prosessfullmektig, advokat Tore Leiros, opplyser at hans klient nå håper at forsikringsselskapet ikke anker, slik at saken kan avsluttes.

- Han er glad for at vitnene som stilte opp for ham i retten ble trodd og vektlagt. Videre er han glad og lettet over at dommeren sluttet seg til vurderingene fra de medisinske sakkyndige, uttaler advokat Leiros.