Consto overtar svensk byggselskap

Consto AS har kjøpt 70 prosent av aksjene i entreprenørselskapet Byggbolaget i Värmland AB (BBV) i Karlstad i Sverige.

Jonas Jønsson (til venstre), Lasse Vikström, Hans Kristian Seterlund, Kent-Helge Holst, og Jarl G. Johansen (bak) feirer salget og Constos inngang i det svenske markedet. Foto: Privat 

nyheter

BBV har 170 ansatte og har i 2016 en forventet omsetning på om lag 800 millioner svenske kroner.