Legger ned asylmottak i sentrum

UDI legger ned 7.000 plasser på asylmottak her i landet. Det fører til nedleggelse av et i Tromsø sentrum.
nyheter

Det aktuelle mottaket ligger i Tromsø sentrum og var byens eneste mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Kapasiteten deres er per i dag fullt.

– Det er 40 beboere på mottaket per nå og de vil få tilbud fra UDI om flytting. Det er en stor logistisk jobb å finne ledige plasser så de vil få beskjed så snart noe er klart, sier Marita Thomassen, regionsjef i Hero Nord- og Midt-Norge.

Prøver å finne ledige plasser i Nord-Norge

Bjørn Alf Fridfeldt, regiondirektør Nord i UDI, forteller at det er en stor prosess som er i gang.

– Dette er en stor prosess, bare i Region Nord er det 1261 plasser som skal ned. Vi vil gjøre alt for at flyttingen skal skje så skånsomt som mulig. Samtidig er det en stor kabal som skal gå opp, og det er mange hensyn å ta, sier Fridfeldt, og fortsetter:

– I hovedsak vil vi finne plass til alle innenfor vår egen region. Så er det sånn at familier trenger andre typer plasser enn enslige mindreårige eller voksne. Dermed vil mye avhenge av hvor det faktisk finnes egnede plasser. Vi har ingen mulighet til å ta imot individuelle flytteønsker nå, men vil holde tett dialog med mottakene i tilfeller hvor det er helt spesielle behov.

23 ansatte rammes

Tromsøbyen mottak har 16 årsverk ved avdelingen fordelt på 23 personer. Disse vil ha jobb fram til siste driftsdag ved mottaket som er satt til 30. november, og har hatt tre måneders oppsigelse.

– Vi har jo visst at det kom nedleggelser etter at ankomsten av asylsøkere har gått så pass dramatisk ned i år, men man vet jo aldri hvilke som UDI vil plukke ut. Vi må bare forholde oss til avgjørelsen, sier Thomassen, og fortsetter:

– De ansatte ved mottaket har jobb fram til siste driftsdag. Hero har ikke et videre jobbtilbud for dem.

Kan nedlegge flere

Til og med 21. august i år har det bare kommet 2.139 asylsøkere til Norge. Til sammenligning kom det vel 31.000 i fjor. Det kan også bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år etter at UDI får prognosene for 2017 senere i høst.