Mørkt for kommunal Miljøfyrtårn-satsing

Til tross for et ønske om være et miljøforbilde i Tromsø, har antall kommunale Miljøfyrtårn gått ned de siste årene.

misliker: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune liker ikke at det har blitt færre kommunale Miljøfyrtårn. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Rådhuset: 1. juni 2001 ble Tromsøs gamle rådhus landets første miljøfyrtårnsertifiserte rådhus. 15 år etter er det registrert 101 miljøfyrtårnbedrifter, fordelt på 23 kommunale enheter og 78 ikke-kommunale bedrifter.

LES OGSÅ: Byens mest miljøvennlige kontorbygg

Ikke fulgt opp

Siden 2011, da det var 129 Miljøfyrtårn – 37 kommunale og 92 ikke-kommunale, har antallet gått jevnt og trutt nedover. Det kommer fram i Framtiden i våre henders (FIVH) innspill til Tromsøs nye klimaplan som er på høring.

– Vi mener at det må satses adskillig sterkere på miljøsertifisering. Kommunen må ha en ledende rolle i dette arbeidet, og det må avsettes tilstrekkelig med ressurser, skriver FIVH.

Lederen for FIVHs tromsøkontor, Svein Gunnar Karlstrøm, mener det har sviktet på rådhuset.

– Kommunen har ikke fulgt opp sine forpliktelser, det er svakt av kommunen. Det er ikke så arbeidskrevende å rapportere inn årlig. Dette arbeidet er for dårlig forankret i kommunens toppledelse. Jeg håper det blir et løft med den nye klimaplanen, sier Karlstrøm til iTromsø.

LES OGSÅ: Kjedens mest miljøvennlige hotell

Rapporteringsslitasje

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune bekrefter den negative utviklingen med hensyn til antall kommunale miljøsertifiseringer. Hun legger skylden på skolenes manglende rapportering.

– Hovedårsaken er at skolene ikke har rapportert til tross for at de gjør det samme arbeidet som det innebærer å være miljøfyrtårnsertifisert. Skolene har ikke slutta å gjøre de riktige tingene, men det er en viss rapporteringsslitasje, sier Steinveg.

For å være miljøsertifisert må hver enhet levere inn årlige rapporter. Tirsdag skal administrasjonssjefen i møte med komitélederen for byutvikling, miljø og transport, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), for å finne ut om rådhuset kan bistå med rapporteringsarbeidet.

Ikke bekjent av

På kommunens egne hjemmesider er ambisjonene høye på miljøets vegne: «Tromsø kommune ønsker å gå foran som et miljøforbilde, og vil med dette skape ringvirkninger i befolkning og næringsliv for på den måten å sette dagsorden for utvikling av et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Det er dessuten viktig for kommunens renommé som miljøby å rydde opp i eget hus».

– Målet står ved lag. Barnehagene i Tromsø er best i landet på miljøsertifisering. Vi kan ikke være bekjent av at det blir færre Miljøfyrtårn, så dette tar vi tak i, sier Steinveg.

– Hva sier du til at Framtiden i våre hender mener at miljøsertifiseringen ikke er godt nok forankret i toppledelsen i kommunen?

– Jeg tror ikke det er for dårlig forankra, men vi har vært for dårlige å følge opp. Vi må se på om skolene trenger bistand til rapporteringsjobben.