- Regjeringen har en klar plan om å legge E8 inn i NTP

Flere tiår med politisk krangel har preget Tromsøpolitikken. Regjeringen har lagt inn planleggingsmidler til E8 Sørbotn – Laukslett statsbudsjettet-

E8 i Ramfjorden.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Høyre/Frp-regjeringen satt av planleggingsmidler i statsbudsjettet til E8.

- Det er kjempepositivt at regjeringen tar med E8 i statsbudsjettet. Det gjør at man får midlene til å ferdigstille reguleringsplanen, slik at man kan legge E8 inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Det er ikke tilfeldig hvilke samferdselsprosjekt som legges inn i statsbudsjettet, og regjeringen har en klar plan om å legge E8 inn i NTP. Da er det vår oppgave som lokalpolitikere å jobbe for å finne finansiering, sier Erlend Bøe som er gruppeleder i Tromsø Høyre.

E8 i Ramfjorden er innfartsvei til Tromsø. Ifølge Statens vegvesen går vegen gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Veien er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Kommunal og moderniseringsdepartementet vedtok i fjor at veien skulle gå gjennom østre trasé, etter over 30 år med uenigheter om trasévalg.

iTromsø kommer tilbake med mer

NYE E8: Illustrasjonen viser hvor østre trasé av E8 vil ligge i Ramfjord. Illustrasjon: Statens vegvesen