Ildsjelen Sebastian oppretter idrettsfond for økonomisk vanskeligstilte på Kvaløya

Sebastian Henriksen (19) ble i fjor kåret til årets ildsjel av Troms idrettskrets. Nå bruker han pengepremien på å opprette et fond.

GLAD: Anne Berit Figenschau, Veronika Løvnes i KSK-styret, daglig leder for KSK Leif Arne Martinsen, inkluderingsansvarlig i Tromsø idrettsråd, Britt Leandersen og ildsjel Sebastian Henriksen. De håper nå lokalt næringsliv vil bidra med penger til fondet. 

nyheter

Henriksen vant prisen for sin innsats som svømmetrener. Han er i tillegg aktiv i Tromsø idrettsråd, og som kommunepolitiker for partiet Høyre.

Ildsjel

For utmerkelsen årets ildsjel ble Henriksen tildelt 15.000 kroner som skulle gå til et godt idrettsformål. De bruker han nå på «Kvaløyafondet», også Kvaløya Sportsklubb (KSK) går inn med 10.000 kroner årlig.

– Det er dyrt å drive med idrett, og mange har ikke råd til å dekke til alle kostnadene det innebærer. Enten man er midlertidig arbeidsledig, eller bare ikke har råd, så kan man søke på fondet her for å få dekket enten fotballturneringer eller andre ting som koster penger ved å drive med idrett.

Henriksen mener idrett kan være svært viktig for barns oppvekst.

– Jeg husker selv hvordan det var å være aktiv i KSK. Vi var en guttegjeng som tok vare på hverandre, og dro på terninger sammen. Den opplevelsen vil jeg også gi andre.

Utenforskap

Anne Berit Figenschau sitter i idrettsstyret i norsk idrettsforbud, og hyller Henriksens initiativ.

– Utenforskapet er en stor utfordring, og idretten kan være en måte å bekjempe det på. Dette er god hverdagsintegrering, sier hun.

– Jeg er utrolig glad i Sebastian. Han har selv følt på det å ikke være helt A4, og at han nå gjør dette for å hjelpe andre er strålende. Jeg er virkelig imponert.

Frir til næringslivet

For å gjør fondet bærekraftig ber de nå det lokale næringslivet om hjelp.

– Vi går inn med 10.000 årlig, og Sebastian-pengene er et engangstilskudd. For å gjøre dette til en regelmessig greie så håper vi det lokale næringslivet vil bidra i fondet, sier Leif Arne Martinsen som er daglig leder for KSK.

– Det trenger ikke være store summene. Jeg har allerede vært i kontakt med noen i næringslivet på Kvaløya, og de virker positiv, sier Henriksen.

– KSK driver med svømming og fotball, og det er særlig fotballen fondet er myntet på. Der er det en del turneringer som fort gjør at det blir dyrt å være med, særlig når barna kommer i tenårene. Da merker vi at det er enkelte som ikke melder seg på turnering, selv om barna er ivrig på fotballbanen. Det handler ofte om at man ikke har råd til å delta. Med dette fondet, så blir det mulig for flere, sier Martinsen.