Politikerne nekter å røpe innholdet i hemmelige bompengeforhandlinger

I all hemmelighet har samtlige parti, med unntak av Frp, forhandlet om bompenger i helga og forrige uke.

Forhandler: Erlend Svardal Bøe (H) og Brage Larsen Sollund (Ap) er fåmælt om de lukkede bompengeforhandlingene. 

nyheter

Onsdag skal kommunestyret behandle den betente bompengesaken. Mens debatten har rast i avisene og i sosiale medier, har partiene i det stille snakket sammen på bakrommet.

– Vi har snakket med de andre partiene, og har hatt en rekke fysiske møter i forrige uke og i helga. Møtene har funnet sted på flere ulike tidspunkt, uten at jeg vil utdype nærmere.

Representantene i forhandlingene skal nå avklare en rekke punkter i partigruppene i kveld før forhandlingene fortsetter.

Møtene står ikke oppført i noen av kommunens kalendre, og det har ikke vært skrevet referat eller protokoll.

Noen har snakket sammen

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Høyre har deltatt i forhandlingene.

– Står møtene oppført i noen møtekalender?

– Det har ikke vært formelle møter. Enten får vi kritikk for at vi snakker sammen, eller så får vi kritikk for å ikke snakke sammen. Nå må man snart bestemme seg.

Bøe vil heller ikke røpe hvem som har deltatt på møtene.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det har vært ulike partier.

- Uaktuelt

– Vi har diskutert en rekke momenter som nå skal behandles av de ulike gruppene, og Høyres gruppe i kveld.

Bøe vil ikke offentliggjøre momentene som skal avklares.

– Det er helt uaktuelt at de momentene skal komme fram i media før Høyres gruppe tar stilling til det, sier Bøe.

Vil ikke kommentere

Brage Larsen Sollund er gruppeleder i Arbeiderpartiet. Han er fåmælt om forhandlingene.

– Vi er ikke i mål. Vi har hatt 35 åpne møter om bompenger. Det vanlig at man har forhandlinger og samtaler mellom de offentlige møtene. Sånn er det både i Tromsø og på Stortinget. Slik kan man oppnå et større tverrpolitiske kompromiss.

Sollund forteller at forhandlingene har pågått i to uker, og at alle partiene unntatt Frp har deltatt. Han forteller også at det ikke føres referat fra møtene.

– Hvilke momenter skal partigruppene behandle i kveld?

– Jeg vil ikke kommentere pågående forhandlinger.

– Står disse forhandlingene i stil med deres mantra om «mer åpenhet»?

– Vi har som sagt hatt 35 åpne møter, utover det har jeg ingen kommentar.

– Sterkt kritikkverdig

KRITISK: Nils E. Øy er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Han er svært kritisk til måten politikerne i Tromsø forhandler om bompenger.  Foto: Picasa

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Presseforbund er svært kritisk til politikernes praksis.

– Så lenge de dominerende partilederne er til stede i et sånt forum hvor man diskuterer en kommunal sak – istedenfor å møtes i offentlige møter – opererer de i en gråsone.

– Det er sterkt kritikkverdig at man setter seg ned sammen og drøfter seg fram til beslutninger som i prinsippet skal gjøres i åpne møter i kommunen. Saken står på dagsorden i kommunen og det står i loven at beslutninger i kommunen skal fattes i møter som er åpne for publikum. Dette er derfor i strid med intensjonen i kommuneloven.

Han mener denne måten å drive politikk kan få negative konsekvenser.

– Når politikerne gjemmer seg for dem som har valgt dem – istedenfor å diskutere seg fram til vedtak i de foraene som er opprettet for å løse politiske saker – så bidrar det etter mitt skjønn til å svekke folks tillit til politikerne og det politiske systemet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter