Miljødirektoratet

Tromsø er verst i landet på svevestøv

I fjor hadde Tromsø 37 dager der konsentrasjonen av svevestøv i lufta var for høy. Ingen andre byer har verre resultat.

VERST I LANDET: Ingen andre byer er verre enn Tromsø når det kommer til svevestøv.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Miljødirektoratet har gjort en foreløpig oppsummering av luftkvaliteten i 2016 rundt om i landet.

Der kommer det klart fram at ingen byer er like ille som Tromsø når det kommer til svevestøv.

Folkehelseproblem

Ifølge Miljødirektoratet har man satt en grense på maksimum 30 dager i året der man kan for høye konsentrasjoner av grovt svevestøv.

Kun to byer overskrider denne grenser – Tromsø og Narvik. Mens Narvik har 32 dager med for mye svevestøv i luften, har Tromsø hele 38 dager.

– Luftforurensning er et problem for folkehelsa. Langvarig lokal luftforurensning kan føre til at mennesker som er friske blir syke, og at folk som er syke, blir dårligere, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

Skal utredes

De mener veistøv er hovedkilden til svevestøvet i Tromsø, mens i Narvik antar Miljødirektoratet at svevestøvet kommer fra industri- og havneaktivitet.

Nå skal årsakene til overskridelsene utredes av Tromsø kommune. Miljødirektoratet opplyser om at målinger i nordnorske byer skilte seg ut med høye nivåer i fjor på grunn av lange perioder med tørt vær både på høsten og på våren.

Tredje verst på nitrogendioksid

Når det gjelder nivået av nitrogendioksid (NO2) i luften, er Tromsø «bare» tredje verst i landet, der vi ligger likt med Bærum. Oslo og Bergen er verst i den klassen.

Ifølge Miljødirektoratet er hovedkilden til nitrogendioksid veitrafikk.

– Det er er først og fremst et storbyproblem. Det har vært lite eller ingen reduksjon av konsentrasjonen av NO2 de siste årene. Det skyldes at antallet dieselbiler er høyt, og at utslippene fra nyere diesel personbiler har vist seg å være høyere enn forventet, skriver direktoratet i pressemeldingen.