Utstrakt bilkjøring kan gi en økonomisk smell for kommunen

Staten kan trekke seg fra en fremtidig bompengeavtale eller holde tilbake penger dersom vesentlige mål i avtalen ikke nås.

IKKE FLERE: Befolkningsøkningen i Tromsø skal ikke gi økt personbiltrafikk. Det er et av hovedmålene i en ny byvekstavtale. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Tiltakene i en fremtidig bompengeavtale er utformet blant annet for å gi en nullvekst i personbiltrafikken – samtidig som vi i bompengeperioden på 20 år er regnet en betydelig befolkningsøkning. Foruten bompengeavgiften skal omfattende gå-, sykkel- og kollektivtiltak skal gjøre det mer fristende å la bilen stå hjemme.

 – Kan si opp avtalen

Men hva skjer om tromsøværingene ikke lar bilen stå til fordel for gange, sykkel og buss, og at viktige mål i byvekstavtalen ikke nås?

– Byvekstavtalen vil være gjensidig forpliktende, og alle partene har ansvar for å følge opp måloppnåelsen gjennom porteføljestyringen. Ved svak måloppnåelse må det vurderes endringer i virkemiddelbruken. Det følger av rammeverket for avtalene at partene kan holde tilbake midler eller si opp avtalen hvis de øvrige partene ikke følger opp forpliktelsene sine, opplyser pressevakten i samferdselsdepartementet. 

Designet for å oppnå målene

Tromsø sliter allerede med å oppfylle kravene i belønningsordningen som krever økning på 20 prosent i kollektivtrafikk fra 2014-2018. I tillegg kreves nullvekst i biltrafikken fra 2014.

I en e-post til iTromsø varslet samferdselsdepartementet at de kan holde flere titalls millioner kroner tilbake for 2018, forutsatt at det ikke tas grep for å oppfylle Tromsøs del av avtalen.

Samme ris bak speilet gjelder for en ny bompengeavtale. Tiltakene i pakken er likevel såpass omfattende at de i teorien skal oppnå målene.

– Gjennom forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø skal partene sette sammen en tiltakspakke som skal gjøre det mulig å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Den pågående byutredningen vil bli et viktig faglig grunnlag for dette arbeidet, melder departementet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter