Tre uker forsinket:

Nå kommer rutetabellene

Da Troms Fylkestrafikk innførte sitt nye «sanntidssystem», fjernet de samtidig de gamle rutetabellene – til stor irritasjon for mange.

SANNTID: Det nye ruteopplysningssystemet baserer seg på elektroniske informasjonstavler på holdeplassene, men mange av byens busstopp er ikke utstyrt med de aktuelle tavlene. Foto: Tom Benjaminsen 

BEKLAGER FORSINKELSE: Kurt Bones i Troms Fylkestrafikk. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

For det er ikke alle busstopp som er utstyrt med de elektroniske tavlene som opplyser om når bussen kommer og går.

GPS-sporing av bussene

Istedenfor å ha faste rutetabeller som stort sett aldri har stemt overens med virkeligheten, har Tromsø på lik linje med andre større byer fått et system som følger bussene med GPS – og opplyser om når bussene passerer med stor nøyaktighet.

Mangler på mange holdeplasser

Men på godt over halvparten av holdeplassene er alt som er å finne av ruteopplysninger en såkalt qr-kode som man må bruke sin smarttelefon til å lese. Da kommer man til hjemmesiden til Troms Fylkestrafikk.

Imidlertid er det ikke alle som kan eller vil bruke dette – ikke minst eldre og turister.

Forsinket leverandør

– Vi har vært avhengige av en ekstern leverandør som skal sette opp nye rutetabeller i busskurene, men de har vært forsinket med leveringen, sier administrerende direktør, Kurt Bones, i Troms Fylkestrafikk.

Tanken var at et kompletterende system til sanntidssystemet skulle være på plass allerede forrige månedsskifte, men slik har det altså ikke gått.

Til Tromsø i neste uke

– De kommer hit til Tromsø 20. og 21. juni for å montere det nye systemet i løpet av noen dager, forklarer Bones.

Han beklager at det nye systemet er blitt forsinket.

– Det er en del programvare og annet teknisk som må på plass, men forhåpentlig vil alt være løst i løpet av kort tid, lover Bones.