Bøe krever svar: – Hvorfor blander Mohåg seg i Hurtigrute-konflikten?

Gruppeleder i Høyre og formannskapsmedlem Erlend Bøe har bedt kommuneadministrasjonen svare på hvorfor byutviklingssjef har kastet seg ut i konflikten mellom Tromsø Havn og Hurtigruten.

REAGERER: Erlend Svardal Bøe (Høyre) kan ikke forstå hvorfor byutviklingssjef Mette Mohåg har skrevet et leserinnlegg om Hurtigrutens planer om ny kai i Eidkjosen. 

nyheter

I leserinnlegget «Stell pent med Hurtigruta og stell pent med den nye terminalen på Prostneset» skriver blant annet Mohåg følgende:

«Som reguleringsmyndighet kan vi gjerne forberede Hurtigruta på at vi vil gi tydelige råd til politikerne om hva Eidkjosen bør reguleres til. Her må Hurtigruta og Tromsø Havn komme til enighet!»

– Dette kan nærmest oppfattes som en trussel fra administrasjonens side om å stoppe planene til Hurtigruten i Eidkjosen om de ikke kommer til enighet med Tromsø havn, sier Høyres gruppeleder, Erlend Bøe.

Etterspør redegjørelse

Han har til tirsdagens formannskapsmøte derfor bedt administrasjonen om en redegjørelse for utspillet, hvor han etterspør bakgrunnen for at byutviklingssjef Mette Mohåg blander seg i den pågående konflikten.

Bøe ber også administrasjonen svare på hvorfor Mohåg driver saksbehandling gjennom media og hvorvidt leserinnlegget representerer administrasjonssjef Britt Elin Steinvegs synspunkt i saken.

– Ansatte har ytringsfrihet

I et skriftlig svar til Bøe og resten av formannskapet, skriver Steinveg at ansatte, i tråd med tidligere redegjørelse for formannskapet, har ytringsfrihet. Administrasjonssjefen opplyser at dette standpunktet har vært diskutert i kommunestyret i juni 2016.

Steinveg anser videre ikke leserinnlegget som saksbehandling. «Tromsø kommune har ingen pågående prosess med Hurtigruten ASA,» heter det i svaret.

«Ansvaret for å inngå avtale med Hurtigruten ASA tillegger Tromsø Havn og ikke kommunens administrasjon. Administrasjonssjefen har full tillit til at Tromsø Havn håndterer denne saken,» konkluderer hun.

Hvordan fremstår kommunen?

– Jeg synes ikke svarene er gode. Dette handler ikke om ytringsfriheten til de ansatte i kommunen, men hvordan kommunen som forvaltningsorgan fremstår og oppfører seg overfor næringsaktører i byen, kontrer Bøe, og fortsetter:

– At Mette Mohåg skriver at hun gjerne kan forberede Hurtigruten på at administrasjonen kommer til å innstille negativt for planene i Eidkjosen dersom de ikke blir enig med Tromsø Havn, er et overtramp og – etter min mening – å true en næringsaktør som tilfeldigvis er i konflikt med en annen del av kommunen.

– Ikke klokt å blande roller

Bøe mener det er uheldig at en person med stor påvirkningskraft i en eventuell fremtidig sak mellom kommunen og Hurtigruten uttaler seg på en måte som bidrar til å øke konfliktnivået.

– Ordføreren har selv sagt at det er viktig å få i stand forhandlinger raskt, og da er det uheldig at administrasjonen går ut på denne måten. Det er ikke klokt av kommunens ansatte å blande rollene som reguleringsmyndighet på den ene siden og eier av Tromsø Havn på den andre siden, slik Mohåg gjør i sitt innlegg. Her må en opptre profesjonelt og tenke på fremtidige saker kommunen skal være beslutningstaker i, konkluderer han.

Mener det var riktig

Mohåg stiller seg uforstående til kritikken fra Bøe.

– Det skulle bare mangle at ikke jeg som ansvarlig for planarbeid i kommunen har en oppfatning om sånne viktige planspørsmål og deler den oppfatningen, sier hun og fortsetter:

– Jeg har ikke så mye mer å legge til utover det administrasjonssjefen allerede har svart.