Havnesjefen om konflikten

– Vi trenger ikke Hurtigruten

Torsdag hadde Tromsø Havn styremøte for å diskutere Hurtigruten.

STYREMØTE: Tromsø Havn hadde torsdag styremøte for å diskutere debatten med Hurtigruten.   Foto: Miriam Leiros

nyheter

Konklusjonen var at Tromsø Havn gjerne vil fortsette samarbeidet med Hurtigruten, men ikke til enhver pris, forteller havnesjef Halvar Pettersen.

– Vi trenger ikke Hurtigruten. Økonomisk sett utgjør de litt i overkant av fem prosent av våre totale inntekter fra havnen. Dersom de velger å flytte, kan vi bruke den kaia til andre cruiseskip, sier han.

Styreleder Jarle Heitmann i Tromsø Havn er enig.

– Ut fra et forretningsmessig synspunkt gjør det ikke så mye om Hurtigruten velger å bruke en egen kai, men for Tromsø som arktisk bydel, er Hurtigruten viktig, sier han.

Ønsker dialog

Ved styremøtet vedtok Tromsø Havn at de ønsker dialog og prismessig forutsigbarhet for Hurtigruten.

– Vi er villig til å diskutere Hurtigrutens nåværende prisstruktur, men vi må ha mulighet til å dekke våre utgifter. Det vi i hovedsak ønsker er en åpen dialog med Hurtigruten, sier Heitmann.

Prosjektleder Stein Lillebo for Hurtigruten ASA stiller seg positiv til ønsket om åpen dialog:

– En forutsigbarhet i hva det vil koste for oss å bruke havneterminalen er noe vi har etterlyst i flere år. Totalprisen må også reduseres, så får vi starte forhandlingene med det utgangspunktet.

Uenighet

Havnesjefen innledet styremøtet med å fortelle at de lenge har ønsket dialog med Hurtigruten, men at det har vært vanskelig å få kontakt.

– Hurtigruten har lenge vært pådriver for å bygge en ny havneterminal. I senere tid har det vært problematisk å få kontakt med dem og vi får ikke den gode dialogen vi har med alle andre skip som bruker havna, forklarer han.

Lillebo er ikke enig i havnesjefens påstander.

– Vi deler ikke den virkelighetsoppfatningen havnesjefen la fram ved inngangen av møtet, og det er litt av utfordringen i denne debatten, sier han.

POSITIV: Prosjektleder Stein Lillebo ved Hurtigruten stiller seg positiv til Tromsø Havns ønske om åpen dialog fremover. Foto: Ørjan Bertelsen 

Eidkjosen som alternativ

Hurtigruten har tidligere meldt at de vurderer å flytte sin havnestasjon til Eidkjosen.

– Dersom Hurtigruten bestemmer seg for å flytte til Eidkjosen ut fra et forretningsmessig perspektiv, er ikke det noe vi som havn har en mening om. Hurtigruten betaler her 5,5 millioner kroner i året for å bruke kaia. Jeg tror neppe det er nok til å bygge en privat kai, sier Heitmann.

– Vi vil jobbe videre med Eidkjosen som et alternativ inntil vi har en avklaring med Tromsø Havn. Men vi tolker havnestyrets leder positivt i så måte, og håper at havna nå kommer oss i møte med forhandlinger, sier Lillebo.

Vedtak fra styremøtet

Styremøtet vedtok enstemmig følgende punkter:

  • Havnestyret konstaterer at Hurtigruten ønsker å forhandle om prisstrukturen for Hurtigrutens avgifter i Tromsø Havn KF.
  • Det forutsettes at Hurtigrutens forliksklage og rettsprosess mot Tromsø Havn KF må være avklart før en eventuell avtale kan inngås.
  • Havnestyret er positive til å gi Hurtigruten forutsigbarhet knyttet til avgifter ved overgangen fra kai 8 til kai 7/Prostneset Havneterminal.
  • Tromsø Havn KF har som utgangspunkt at dagens nivå på havneavgifter videreføres. Passasjeravgift vil ikke innføres ved åpning av Prostneset Havneterminal.
  • Leder av havnestyret og havnedirektøren får fullmakt til å forberede videre samtaler med hurtigruten. Et eventuelt forslag til avtale skal legges fram for havnestyret til behandling og kommunestyret i Tromsø for endelig godkjenning dersom det er nødvendig.